Zwiększenie plonu bulw ziemniaków

Zwiększenie plonu bulw ziemniaka

Wyróżniamy dwa podstawowe element decydujące o wielkości plonu ziemniaka, są to: liczba bulw na jednostce powierzchni oraz wielkość lub waga bulwy. Zwiększenie plonu ziemniaka następuje na drodze uzyskania optymalnej liczby bulw, utrzymania możliwie jak najdłużej zieloności liści i zwiększenia wielkości i masy bulw. Zbilansowany program nawożenia uwzględniający wszystkie niezbędne makro i  mikroskładniki jest podstawowym czynnikiem wspierającym uzyskanie takiego stanu.

Dowiedz się więcej jak wpływać na zwiększenie plonu bulw ziemniaka

Program nawożenia ziemniaka
Program nawożenia ziemniaka

Program nawożenia ziemniaka

Opracowany przez naszych specjalistów Agronomów, program Yara dla nawożenia ziemniaka, pomoże Ci osiągnąć doskonałą wydajność upraw.

Zobacz więcej informacji