Niedobór fosforu pogorszony przez

 • Gleby kwaśne lub mocno zasadowe (wapnienne)
 • Niski poziom materii organicznej
 • Warunki zimne i mokre
 • Rośliny o słabo rozwiniętym systemie korzeniowym
 • Gleby o niskiej zasobności w P
 • Gleby o wysokim potencjale do blokowania fosforanów
 • Gleby bogate w żelazo

Fosfor jest istotny dla

 • Wspomaga inicjację bulw
 • Zwiększa ilość bulw
 • Tworzenie bulw jednakowej wielkości
 • Zwiększa wypełnienie bulw i ich plon
 • Zwiększa zawartość suchej masy i poziom skrobi
 • Poprawia możliwości przechowywania bulw i ogranicza choroby