Kontrola emisji NOx w elektrowniach i innych obiektach przemysłowych

Control of NOx emissions in power plants and other industrial sites

Elektrownie, elektrociepłownie a także wiele zakładów przemysłowych, takich jak cementownie, spalarnie odpadów, fabryki szkła i rafinerie muszą być coraz częściej wyposażone w instalacje redukcji NOx. Te instalacje to zwykle SNCR (proces niekatalityczny) lub SCR (metoda katalityczna), w których wtryskuje się amoniak lub mocznik. W Europie nowe przypisy prawne w kontekście Dyrektywy IPPC, z poprawkami pod nazwą Dyrektywy w Sprawie Emisji Przemysłowych nakładają na zakłady przemysłowe konieczność osiągnięcia nowych wartości zmniejszenia emisji gazów. Wymagania te odnoszą się zwłaszcza do emisji tlenków azotu. Ta Europejska Dyrektywa narzuci dodatkowe ograniczenia na poziomie krajowym i lokalnym.

Zmniejszenie emisji NOx w optymalnej cenie – korzystanie z ponad 20 lat doświadczenia firmy Yara

Poczynając od lat 90-tych XX wieku oferujemy gamę nowoczesnych rozwiązań zapobiegających emisji tlenków azotu (NOx) w zakładach przemysłowych. Te rozwiązania są sprzedawane pod nazwą NOxCare.

Nasz zespół sprzedaży oferuje wiele rozwiązań pomocnych w zmniejszeniu emisji NOx:

  • Technologię SNCR
  • Technologię SCR
  • Hybrydową technologię SNCR/SCR
  • Odczynniki do zmniejszania emisji
  • Obsługę posprzedażną.

Nasze doświadczenie jest szerokie: od projektowania i budowania instalacji zmniejszających emisję NOx do pomocy w codziennych działaniach związanych z kontrolą emisji NOx oraz pomocy w aktualizacji lub optymalizacji istniejących instalacji redukcji NOx. W każdej chwili pomagamy klientom w optymalizacji systemu przez: 

  • Pomoc w wyborze odpowiedniej technologii 
  • Tworzenie wysokiej jakości urządzeń niewymagających częstej konserwacji
  • Obliczanie dokładnej dawki odczynnika potrzebnej w danym zakładzie 
  • Doradztwo w zakresie najlepszego magazynowania odczynników i urządzeń w zakładzie
Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
NOx Sales Manager Environmental Solutions Industry & Maritime