Audyty bezpieczeństwa i zestawy szkoleniowe

Bezpieczeństwo znajduje się w centrum wszystkich naszych działań. Firma Yara jest największym przedsiębiorstwem zajmującym się sprzedażą amoniaku na świecie i zajmuje się produkcją i transportem amoniaku z własnych fabryk amoniaku już od ponad stu lat.

Nasz status lidera na rynku opiera się na przykładowym raporcie bezpieczeństwa o nazwie „Safe by Choice”, który stosujemy w naszych zakładach i we współpracy z klientami. Nasze podejście polega na zapewnieniu bezpośrednich porad na temat bezpieczeństwa w postępowaniu z amoniakiem, które można wdrażać w działaniach dotyczących kontroli emisji NOx w zakładach i ich okolicach.

Jeśli Państwa pracownicy potrzebują szkoleń dotyczących magazynowania i stosowania rozwiązań związanych z roztworami amoniaku w systemach niskiej emisji NOx, możemy odpowiedzieć na wszelkie pytania. W przypadku potrzeby, możemy również zorganizować i przeprowadzić sesje szkoleniowe dotyczące stosowania i magazynowania amoniaku do celów kontroli emisji NOx.

Ammonia delivery

Możemy zaoferować szereg różnych usług związanych z bezpieczeństwem, zindywidualizowanych pod kątem redukcji NOx, takich jak:

Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dla personelu. Te sesje szkoleniowe są bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się z amoniakiem stosowanym do redukcji NOx, niezależnie od powodu, może powodować poważne skutki:

  • Dla operatorów w celu bezpiecznej obsługi systemu NOx w zakładzie, zwłaszcza, gdy jest w nim używany amoniak. Szkolenie obejmuje Wskazówki dotyczące Bezpiecznego Stosowania Amoniaku z użyciem metody zachowania bezpieczeństwa firmy Yara
  • Dla kierowników na temat standardów bezpieczeństwa dla amoniaku, zapobiegania wypadkom i sposobów określania możliwości wystąpienia wypadku oraz postępowania w razie wystąpienia wypadku

Ocenę bezpieczeństwa w zakresie stosowania amoniaku w danym zakładzie z jasno określonymi zaleceniami, które udostępnimy klientom. Obejmie to wstępny audyt lub przygotowania do inspekcji przez odpowiednie władze

Inspekcje w zakładzie przed dostarczeniem amoniaku, które określają w jasny sposób wymagania dotyczące miejsca dostawy amoniaku.

Nasze wymagania dotyczące bezpieczeństwa dotyczą również naszych zakładów i naszego łańcucha dostaw - od momentu wytworzenia w naszych fabrykach do użycia naszych produktów przez klienta, stale szkolimy naszych pracowników oraz przewoźników dostarczających bezpiecznie nasze produkty do zakładu klienta.

Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
NOx Sales Manager Environmental Solutions Industry & Maritime