Uprawy

Rzepak

Podstawą w nawożeniu jest zrównoważone odżywienie roślin, w odniesieniu do składników pierwszoplanowych, drugoplanowych oraz składników korzystnych, dla osiągnięcia optymalnego wzrostu roślin, plonu, jego, jakości z jednoczesnym brakiem negatywnego wpływu na środowisko. Niezwykle istotne jest osiągnięcie optymalnego pobrania składników pokarmowych z gleby przez rzepak ozimy

Zwiększanie plonu nasion rzepaku

Zwiększanie plonu nasion rzepaku

Składniki pokarmowe są podstawą budowy roślin, w szczególności widoczne to jest w rzepaku. Jakikolwiek niedobór pojedynczego składnika powoduje zatrzymanie optymalnego wzrostu roślin rzepaku, w konsekwencji powodując zmniejszenie plonu a także dochodowości z uprawy. Dlatego bardzo istotne jest, aby wszystkie niezbędne składniki pokarmowe były dostępne w proporcjach i formach zgodnych z zapotrzebowaniem roślin.

Dowiedz się więcej jak wpływać na zwiększanie plonu nasion rzepaku

Rekomendowane nawozy Yara dla upraw rzepaku

Program nawożenia rzepaku
Program nawożenia rzepaku

Program nawożenia rzepaku ozimego

Opracowany przez naszych specjalistów Agronomów, program Yara dla nawożenia rzepaku, pomoże Ci osiągnąć doskonałą wydajność upraw.

Zobacz więcej informacji 

Rzepak jakość porady

Czynniki wpływające na jakość nasion rzepaku

Jakikolwiek niedobór składników pokarmowych ogranicza wzrost rzepaku, powoduje tym samym zmniejszenie jakości nasion. Nawożenie mineralne pozwalające dostarczyć wszystkie niezbędne składniki wspiera znacznie wydanie plonu o jakości oczekiwanej przez rynek.

Dowiedz się więcej jak wpływać na jakość nasion rzepaku.

Rzepak zdrowotność porady

Czynniki wpływające na zdrowotność rzepaku

Niedobór któregokolwiek ze składników pokarmowych powoduje zmniejszenie zdolności roślin do osiągnięcia plonu potencjalnego (zaplanowanego genetycznie). Liczne objawy niedoborów obserwowane na roślinie stają się konsekwencją niedostępności składników odżywczych dla roślin. Niska zdrowotność roślin spowodowana niedoborem składników ma wpływ na cały łańcuch pokarmowy.

Dowiedz się więcej jak wpływać na zdrowotność rzepaku.

Niedobór składników odżywczych w rzepaku

Każdy składnik odżywczy ma ważny wpływ na żywienie roślin. Wybierz poniżej składnik odżywczy i dowiedz się więcej o objawach jego niedoboru i jego roli w produkcji rzepaku.

Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z naszym Działem doradztwa agronomicznego

Narzędzia i usługi

Yara opracowała wiele pomocnych narzędzi i usług, aby podzielić się naszą wiedzą na temat optymalizacji jakości i wydajności upraw. Narzędzia są także pomocne przy wyborze odpowiedniego pakietu produktów oraz zalecanych aplikacji nawozów. Dobranie prawidłowego programu nawożenia jest podstawą zrównoważonego rolnictwa. Yara doradza rolnikom, jak osiągnąć maksymalny plon, bez straty składników odżywczych do gleby, minimalizując tym samym wpływ na środowisko.