Czynniki wpływające na zdrowotność rzepaku

Niedobór któregokolwiek ze składników pokarmowych powoduje zmniejszenie zdolności roślin do osiągnięcia plonu potencjalnego (zaplanowanego genetycznie). Liczne objawy niedoborów obserwowane na roślinie stają się konsekwencją niedostępności składników odżywczych dla roślin. Niska zdrowotność roślin spowodowana niedoborem składników ma wpływ na cały łańcuch pokarmowy.

Nawożenia a zdrowotność rzepaku ozimego

Podstawowym czynnikiem wspierającym zdrowotność roślin jest odpowiednie, zbilansowane odżywienie roślin na drodze nawożenie mineralnego.

  • Rośliny o niskiej zdrowotności nie spełniają oczekiwań konsumentów i zostaną wykluczone z rynku. W ten sposób znacznie ograniczają dochód Rolnika a także stanowią niepotrzebny produkt, który nie może zostać wykorzystany.
  • Rośliny, które nie są w dobrej kondycji mają niski próg odporności na choroby grzybowe, insekty czy inne stresy zewnętrzne, które przyczyniają się do pogorszenia wielkości oraz jakości plonu.
  • Rośliny o słabej zdrowotności nie stanowią takiej samej wartości odżywczej jak rośliny zdrowe.
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych