Najważniejsze aspekty nawożenia rzepaku ozimego

Podstawą w nawożeniu jest zrównoważone odżywienie roślin, w odniesieniu do składników pierwszoplanowych, drugoplanowych oraz składników korzystnych, dla osiągnięcia optymalnego wzrostu roślin, plonu, jego, jakości z jednoczesnym brakiem negatywnego wpływu na środowisko. Niezwykle istotne jest osiągnięcie optymalnego pobrania składników pokarmowych z gleby przez rzepak ozimy.

Pobranie makroelementów przez rzepak

Rzepak charakteryzuje się wysokim pobraniem składników pokarmowych w szczególności potasu, azotu, siarki i fosforu. Ze względu jednak na niewielkie wynoszenie pierwiastków z plonem głównym duża ilość składników wraca do gleby wraz z resztkami pożniwnymi.

Pobranie mikroelementów przez rzepak

Pod względem ilościowym mangan i żelazo są mikroskładnikami w największej ilości pobieranymi przez rośliny rzepaku. Jednakże w Polsce w największej mierze niedobór boru powoduje utratę plonu.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych