YaraMila

YaraMila - rolnicze

YaraMila bag

Wyraz „Mila” pochodzi od starego, nordyckiego słowa „mikla” , kótre oznacza sukces

YaraMila jest to gama odżywczych nawozów wieloskładnikowych NPK, dzięki którym jest możliwe zmaksymalizowanie plonów. Każda formulacja nawozów YaraMila jest przeznaczona do specyficznych wymagań poszczególnych upraw.

Niektóre nawozy YaraMila, zawierają także dodatkowo mikroelementy, niezbędne dla kompleksowego nawożenia. Mogą one zawierać magnez (Mg), siarkę (S), bor (B), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn). Nawozy YaraMila dzięki swojej jakości, zapewniają rówomierne rozprowadzenie składników odżywczych, niezależnie od sposobu ich wysiewu. Nie występuje ryzyko segregacji składników odżywczych podczas transportu czy przeładunku.

Nawozy YaraMila są specjalistcznie formułowane dla upraw o wysokim znaczeniu i rentowności. 

Produkty YaraMila są źródłem zrównoważonego azotu, zawierają także w składzie w pełni  i długotrwale dostępny dla roślin fosfor, w różnego rodzaju glebach.    

Nawozy YaraMila są podstawowymi produktami programów nawożenia Yara. Ze względu na szeroki zakres N:P, łatwą dostępność dla roślin składników odżywczych oraz mikroelementów, są to nawozy najlepiej przystosowane do zrównoważonego i efektywnego nawożenia. 

Zrównoważony azot YaraVita

W nawozach YaraMila, zrównoważony azot jest formułowany  dla specyficznych  potrzeb uprawy

Azot zawarty w nawozach YaraMila występuje w dwóch formach: azotanowej (N-NH3) oraz amonowej (N-NH4). Taka forma  wpływa m.in. na: bardziej efektywne wykorzystanie najważniejszego, plonotwórczego składnika pokarmowego, jakim jest azot. Szybsze wykorzystanie azotu na skutek zawartości formy azotanowej. Ponadto forma azotanowa inicjuje pobieranie wody przez granule nawozu, dzięki czemu bardzo szybko się one rozpuszczają, uwalniając składniki pokarmowe. Zmnijesza się ryzyko fitotoksyczności oraz zakwaszenia gleby. Następuje zmnijeszenie strat azotu na skutek sorpcji biologicznej w porównaniu do innych źródel azotu. Co jest również ważne dla środowiska, są niższe gazowe straty azotu w porównaniu z innymi źródłami tego składnika pokarmowego.   

Łatwo dostępny fosfor YaraVita

YaraMila daje roślinie optymalną dostępność fosforu 

Fosfor jest dostępny w unikalnej kompozycji orto- i polifosofranów, które wpływają na zwiększenie aktywności i dostępności składnika pokarmowego (P), który w środowisku glebowym przemieszcza się bardzo wolno. W nawozach YaraMila zmnijesza się podatność fosforu na uwstecznianie (przechodzenie do form trudno dostępnych dla roślin), nawet w niekorzystnych warunkach środowiska. Istnieje możliwość stosowania pogłównego nawozów YaraMila, dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności i obecności formy „poli”, która jest mniej podatna na wiązanie przez glebę w porównaniu do konwencjonalnych form fosforu. Na skutek efektu kompleksowania, jaki dają polifosforany, zwiększa się dostępność i przyswajalność mikrolementów (cynku, manganu i miedzi).

Źródło potasu YaraMila

Nawozy YaraMila zapewniają uprawie potas w optymalnej formie i ilości

W nawozach YaraMila potas jest całkowicie rozpuszczalny. Potas stymuluje rozówj silnych łodyg i zwiększa grubość zewnętrznych ścian komórek, co sprawia, że roślina jest bardziej odporna na choroby i szkodniki. Potas poprawia także odporność upraw na stres związany z suszą, czy mrozem i jest niezbędny dla wysokiej wydajności plonu. 

Wydajność YaraMila

Nawozy YaraMila zapewniają lepsze plony i jakość upraw, co przekłada się na dochód lda rolnika 

Pordukty YaraMila łączą w sobie wysoce wydajne źródło azotu, fosforu i potasu, formułowane w taki sposób, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać te składniki pokarmowe, stosując odpowiednie dawki nawozu. Lepsza jakość i wydajność  dają niższe koszty produkcji.  Nawozy są łatwe w stosowaniu, nie wymagają dodatkowego mieszania, co również oszczędza czas i koszty.  Proces technologiczny ich wytwarzania sprawia, że są to produkty unikalne na rynku, cenione przez rolników na całym świecie.

Wygoda w stosowaniu YaraMila

Najwyższej jakości bryłki i granulki YaraMila są odporne na uszkodzenia podczas transportu i magazynowania, co pozwala na dokładny wysiew nawozu

Doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównany granulat, niska zawartość pyłu), sprzyjają równomiernemu wysiewowi oraz równomiernej dostępności  składników pokarmowych. Nawozy są wygodne w stosowaniu: jednym zabiegiem wprowadzamy „pierwszy”( wczesnowiosenny) azot, a wraz z nim fosfor i  potas, nie używając trzech odzielnych źródeł tych składników pokarmowych.   

Stosowanie naowóżw YaraMila daje możliwość rozłożenia i częściowego przeniesioena kosztów nawożenia m.in. fosofrem i potasem na okres wczesnowiosenny.

Bezpieczne postępowanie z nawozami

Bezpieczne postępowanie z nawozami

Wybierz link poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat bezpiecznego obchodzenie się z nawozami.

Bezpieczne postępowanie z nawozami