Zwiększanie plonu korzeni buraka cukrowego

Zwiększanie plonu korzeni buraka cukrowego

W przypadku buraka cukrowego mamy do czynienia z dwoma podstawowymi składnikami plonu: plon korzeni oraz % zawartości cukru.  W przypadku wysokiego plonu połączonego z wysoką zwartością cukru uzyska się największy plon cukru z hektara. Dla cukrowni wysoka zawartość cukru pozwala zmniejszyć zużycie energii podczas ekstrakcji cukru, przede wszystkim poprzez mniejsze odparowywanie wody. Dlatego premiowani są Rolnicy produkujący korzenie o większej zawartości cukru.

Dowiedz się więcej jak wpływać na zwiększanie plonu

Jakość plonu buraka cukrowego

Burak cukrowy jakość porady

Przy uprawie buraka cukrowego celem jest produkcja kryształków cukru tak efektywnie jak to jest tylko możliwe. Aby osiągnąć taki cel niezbędna jest uprawa buraków o wysokiej jakości.

Cukrownie generalnie stosują wyższe gratyfikacje przy większej zawartości cukru, mniejszym zanieczyszczeniu korzeni i mniejszej ilości melasotworów. Taki system płacowy skłania Rolnika do produkcji korzeni buraków o najwyższej jakości.

Dowiedz się więcej jak wpływać na jakość plonu buraka cukrowego

Zdrowotność buraka cukrowego

Zdrowotność buraków cukrowych

Zrównoważony program nawożenie wspiera uzyskanie lepszej zdrowotności buraka cukrowego.  Rośliny wykazujące niedobór składników pokarmowych są bardziej narażone na liczne choroby i zaburzenia.

Dowiedz się więcej o czynnikach wyływających na zdrowotność