Rynek buraków cukrowych i jego wymagania


Konsumpcja

Cukier zawarty w korzeniach buraków jest podstawowym surowcem wykorzystywanym przez ludzi z tych roślin. Średnio zawierają one od 13 do 22% cukru. Sacharoza jest wykorzystywana na wiele sposobów, w formie czystej jako energia lub jako dodatek do jedzenia. Dodatki żywieniowe z dużą zawartością błonnika pochodzą z procesu przetwarzania buraków - z pulpy.

Pasza dla zwierząt

Pulpa buraczana oraz melasa są wykorzystywane do produkcji paszy jako suplementy dla zwierząt. Produkty te dostarczają błonnik i zwiększają smakowitość paszy. Również liście buraków mogą być wykorzystywane jako pasza. W niektórych krajach owce czy krowy pozostawia się jesienią na plantacjach celem wyjedzenia liści buraków. Bydło może również być skarmiane niewymiarowymi korzeniami buraków, które pozostają na polu po zbiorach. Liście są natomiast doskonałym źródłem białka, witaminy A i węglowodanów.

Wykorzystanie w przemyśle

Melasa – produkty uboczne produkcji cukru są powszechnie używane w przemyśle alkoholowym, środków farmaceutycznych i produkcji drożdży. Wapno odpadowe z przetwórstwa buraków jest doskonałym środkiem do odkwaszania gleby, zawiera również fosfor i potas. Odpowiednio przetworzone ścieki mogą być wykorzystane do nawadniania. Buraki cukrowe są również wykorzystywane do produkcji bioetanolu.

Potrzeby rynku buraków cukrowych

Jakość buraków cukrowych zależy od zawartości cukru w korzeniach, oraz od poziomu strat przerobowych, które występują podczas rafinacji cukru. Produkcja dużej ilości cukru jest podstawą dla Rolników, którzy dostają pieniądze za jakość i ilość korzeni buraków dostarczonych do cukrowni. Odpowiednie stosowanie nawozów azotowych zwiększa plon korzeni i cukru. Należy pamiętać jednak o tym, ze zbyt wysokie dawki N mogą zmniejszyć polaryzację, zwiększając straty przerobowe.

W cukrowniach sprawdzane są następujące parametry korzeni:

  • Plon korzeni
  • Udział zanieczyszczeń
  • Zawartość cukru
  • Zawartość azotu alfa aminowego

Aspekty, które mogą mieć wpływ na odzyskanie cukru to:

  • Nadmiar sodu i potasu w korzeniach.
  • Wysoki poziom N-aminowego i amidów (takich jak glutamina i betaina).
  • Zrównoważony program nawozowy jest potrzebny, aby wyeliminować powyższe problemy.
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Burak cukrowy - kluczowe fakty