YaraMila PROBETA

YaraMila PROBETA

YaraMila ProBeta 15-8-10

Granulowany nawóz wieloskładnikowy typu Nitrofoska dedykowany do nawożenia buraka cukrowego.

Zalety produktu:

-zawartość dwóch form azotu, azotanowej i amonowej, których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu
-około 25% fosforu w formie polifosforanów, które w połączeniu z tradycyjnymi ortofosforanami stanowią idealną kompozycję
dostępnego dla roślin fosforu
-potas całkowicie rozpuszczalny w wodzie
-duża zawartość sodu (11% Na2O)
-doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew
-zawartość siarki (5% SO3) wpływa na lepsze wykorzystanie azotu
-zawiera dodatkowo 1,5% MgO oraz mikroelementy, 0,1% B oraz 0,6% Mn