Bezpieczne obchodzenie się z nawozami

Yara produkuje wysokiej jakości nawozy z różnych surowców, w różnorodnej technologii. Zgodność z międzynarodowym prawodastwem oraz wewnętrzne normy techniczne i procedury Yara, kładą wysoki nacisk na bezpieczeństwo produktów, procesów technologicznych oraz ochronę pracowników i środowiska, poprzez wdrażanie najlepszych, dostępnych praktyk w tym zakresie. Portfolio produktów Yara jest szerokie, aby dopasować się do potrzeb rynku. Produkty mogą być granulowane lub prillowane, a te cechy mogą mieć istotny wpływ na obchodzenie się i przechowywanie produktów. Yara prowadzi program Zarządzania Produktami, który zapewnia właściwy nadzór w całym łańcuchu wartości produkcji, poczynając od zakupów surowców, poprzez produkcję, aż do ostatecznego dostarczenia nawozów do klienta i użycia ich w polu. W ramach tego programu, Yara jest w pełni zobowiązana, do zapewnienia odpowiedniego doradztwa, rozwiązania kwestii problemów ochrony środowiska, bezpieczeństwa produkcji żywności, jak również, zabezpieczenia przed kradzieżami i nadużyciami, a także ochrony zdrowia swoich pracowników, partnerów handlowych i klientów. Celem niniejszego rozdziału jest zwrócenie uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem, które pojawiają się podczas używania nawozów i doradzenie najlepszych praktyk, osobom pracującym w ramach łańcucha dostaw.

Technologia Yara

Technologia Yara

Nawozy Yara wykorzystują technologie, aby zachować jakość produktów. Obejmują one systemy powlekania i środki przeciwzbrylające. Ważne jest również zapobieganie kurzowi, cyklowi termicznemu i kondensacji.
Właściwości fizyczne nawozów

Właściwości fizyczne nawozów

Właściwości fizyczne nawozów są determinowane na podstawie składu chemicznego oraz sposobu produkcji.
Magazynowanie nawozów

Magazynowanie nawozów

Właściwe przechowywanie i magazynowanie towaru jest ważne, ze względu na zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.
Obchodzenie się z nawozami i transport

Obchodzenie się z nawozami i transport

Proces obchodzenia się z nawozami, naraża produkty na liczne mechaniczne obciążenia, zanim zostaną dostarczone do użytkownika końcowego.
Technika wysiewu nawozów

Technika wysiewu nawozów

W celu osiągnięcia najlepszej efektywności nawozów, składniki odżywcze muszą być rozłożone równomiernie i w odpowieniej odległości rozsiewu.
Bepieczeństwo produktów nawozowych

Bepieczeństwo produktów nawozowych

Współczesna wiedza chemiczna oraz przepisy prawne, mogą klasyfikować nawozy azotowe oraz typu nitrofoska, jako produkty, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, jak i dla środowiska.
Oznaczenia na etykietach produktów nawozowych

Oznaczenia na etykietach produktów nawozowych

Tu znajdziesz ważne informacje dot. oznaczeń sposobu transportu, magazynowania i przeładunku, które znajdują się na workach z nawozami.
Środowisko i utylizacja

Środowisko i utylizacja

W przypadku prawidłowego stosowania, nawozy nie są szkodliwe dla środowiska.
Stowarzyszenia i certyfikacja

Stowarzyszenia i certyfikacja

W ramach działalności naszego działu HESQ (zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo, jakość), Yara jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie dobrych praktyk w ramach korporacji, jak i wśród naszych klientów.