Środowisko i utylizacja


W przypadku prawidłowego stosowania, nawozy nie są szkodliwe dla środowiska. Jednak błędne dawkowanie może spowodować ich wypłukiwanie do cieków wodnych, co zwiększa niekontrolowany rozwój glonów i przyczynia się do eutrofizacji. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, nawozy należy składować w odległości, co najmniej 10 m od cieków wodnych. Należy prawidłowo używać rozsiewaczy do nawozów, co zapobiegnie nierównomiernym rozłożeniem substancji odżywczych i stratom nawozów. Yara opracowała programy nawożenia dla poszczególnych upraw, które pomogą zoptymalizować dawkowanie nawozów, aby pobór substancji odżywczych przez rośliny był, jak najbardziej efektywny, przy minimalnej stracie do środowiska.

Jakość worków

Worki należy chronić przed wilgocią i wpływem czynników mechanicznych. Worki są wykonane z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP). Worki wykonuje się po podaniu następujących parametrów:

  • Wagi
  • Grubości folii z tworzyw sztucznych (PE)
  • Gramatury (tkane PP)
  • Wytrzymałość i rozciąganie
  • Wymiary
  • Dodatki, jak np. stabilizatory UV

Recycling opakowań po nawozach

Worki powinny być opróżniane poprzez wstrząsanie, aby usunąć, tak dużo zawartości, jak to możliwe. Puste worki mogą być utylizowane jako materiały inne, niż niebezpieczne lub przeznaczone do recyclingu. W doświadczeniach wykazano, że opróżnione worki mają tylko śladowe pozostałości, które nie są uznawane za niebezpieczne. Procedury recyclingu opakowań określają przepisy krajowe. Należy brać pod uwagę:

  • Minimalizować ilość opakowań, poprzez używanie opakowań stosownych dla wymaganej ilości produktu.
  • Nie używać ponownie pustych opakowań.
  • Starać się całkowicie opróżniać opakowania z nawozów.
  • Segregować opróżnione opakowania w zależności od ich typów (przy opakowaniach nawozów YaraVita o pojemności 1, 5, 10 i 20 litrów, kapsle powinny być oddzielane od kanistrów).

Sprawdź właściwe symbole, gdy worki są zwracane do recyclingu:

2: HDPE: Polietylen o wysokiej gęstości
HDPE jest lekko woskowaty i półsztywny. Nie pęka. Unosi się na wodzie. 
4: LDPE: Polietylen o niskiej gęstości
LDPE jest stosowany w workach elastycznych.
5: PP: Polipropylen
PP jest z elastycznych, rozciągliwych włókien i emituje chemiczny zapach przy spalaniu.Uszkodzone nawozy muszą być utylizowane w bezpieczny sposób, również ich opakowania. Nawet, jeśli nie są odpowiednie do aplikacji, nadal zawierają substancje odżywcze i mogą mieć wpływ na środowisko. Dlatego należy się upewnić, że są utylizowane w należyty sposób.