Technologia SCR i roztwory mocznika dla silników okrętowych

Firma Yara oferuje środki do redukcji NOx dla jednostek morskich, w tym instalację systemów kontroli NOx (nowych i modernizację istniejących) w silnikach okrętowych, roztwór mocznika AUS40 oraz usługi i pakiety konserwacyjne.

Jednostki morskie

Technologia SCR i roztwór mocznika (AUS40) dla silników okrętowych

Firma Yara oferuje środki do redukcji NOx dla sektora morskiego, dostępne pod marką NOxCare. Nasza kompleksowa oferta NOxCare dla statków i barek śródlądowych obejmuje projektowanie i instalację systemów SCR (ang. Selective Catalytic Reduction, selektywnej redukcji katalitycznej), roztwór mocznika AUS40 dostępny pod marką NOxCare40 oraz usługi i pakiety konserwacyjne.

Zredukuj emisje NOx silników morskich

Sektor morski coraz mocniej dotykają przepisy dotyczące emisji tlenków azotu (NOx), wprowadzane przez Międzynarodową Organizację Morską i rządy poszczególnych krajów. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie emisji NOx zdobytemu w związku z wykorzystaniem środka AdBlue w pojazdach i zakładach przemysłowych, firma Yara oferuje również rozwiązania do redukcji NOx w sektorze morskim.

Marka NOxCare firmy Yara zapewnia kompletne rozwiązanie do redukcji NOx:

  • Technologia SCR
  • Roztwór mocznika (odczynnik AUS40 do kontroli NOx)
  • Usługi konserwacyjne

Firma Yara to doskonały wybór w zakresie technologii SCR i dostawy odczynników dla sektora morskiego

Nasze rozwiązania opierają się na dziesiątkach lat doświadczenia w zakresie produkcji i dostaw odczynników do kontroli NOx, jak również wiedzy technicznej dotyczącej technologii SCR. Nasza globalna platforma dostaw umożliwia dostarczanie czynników w odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie.

Nasza kompleksowa oferta dla jednostek morskich, barek i statków obejmuje rozwiązania dla nowych statków budowanych stoczniach, jak również wyposażenie dla statków już używanych:

  • Wiedza techniczna, która pomaga w wybraniu najlepszego rozwiązania SCR dla statku lub barki. Pracowaliśmy w zakresie napędu i silników dodatkowych ze statkami i barkami wszelkich rozmiarów: promami, statkami zaopatrzeniowymi, rorowcami, tankowcami, kontenerowcami, lodołamaczami, statkami towarowymi, statkami roboczymi, statkami wycieczkowymi i okrętami wojennymi. Nasze porady ułatwią podjęcie decyzji odpowiedniej dla danego typu statku i rozmiaru silnika
  • Instalacja technologii SCR — zapewniamy wszystkie systemy i technologie wymagane przez silnik okrętowy
  • Odczynnik mocznika, dostępny pod marką NOxCare40 Urea, stworzony specjalnie z myślą o redukcji NOx w sektorze morskim
  • Dostawa części zamiennych dla systemów SCR silników okrętowych

Skontaktuj się z naszym ekspertem w zakresie technologii morskich, aby uzyskać informacje na temat redukowania emisji NOx silników okrętowych

Niezawodne dostawy AUS40

Dzięki globalnemu zasięgowi oraz lokalnym magazynom możemy dostarczać produkt AUS40 pod marką NOxCare w dowolne miejsce na świecie, do lokalizacji nadbrzeżnych, morskich i śródlądowych. Nasze własne zakłady produkcyjne oraz wyjątkowa sieć materiałów zapasowych zapewnia gwarantowane, stałe dostawy wysokiej jakości produktu AUS40, zależnie od potrzeb.

Firma Yara zapewnia niezawodne dostawy i produkty wysokiej jakości, jak również:

  • Wiedzę na temat systemów SCR dla barek i statków podczas transportu morskiego i śródlądowego
  • Pozycję globalnego lidera w dziedzinie wytwarzania mocznika, co daje gwarancję dostaw odczynników do redukcji NOx

Śródlądowe stacje bunkrowe, które chcą sprzedawać odczynniki do redukcji NOx klientom korzystającym z systemów SCR prosimy o kontakt z nami. Możemy pomóc w wyborze dostępnych opcji.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach dla jednostek morskich i transportu śródlądowego, odwiedź dedykowaną sekcję lub skontaktuj się z naszym ekspertem.

Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
NOx Sales Manager Environmental Solutions Industry & Maritime