YaraVita

YaraVita bag

"Vita” w języku staronorweskim oznacza „wiedzę”

Nawozy YaraVita są to specjalistyczne produkty mikroelementowe o wysokiej koncentracji, do stosowania dolistnego. 

Każdy produkt jest przystosowany indywidualnie dla danych potrzeb mikroelementowych, zarówno upraw rolniczych, jak i ogrodniczych. Preparaty YaraVita dostarczają określoną mieszankę składników odżywczych, dokładnie w momencie, kiedy uprawa ma nie największe zapotrzebowanie i najbardziej efektywnie je wykorzysta.  YaraVita są nawozami formułowanymi z pojedycznych, podstawowych mikroelementów lub mieszaninami mikrelementów drugorzędnych, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin w okresie wegetacji, a nie są dostępne bezpośrednio z gleby lub innych źródeł. 

Stosowanie dolistne nawozów YaraVita, skutecznie i szybko rozwiązuje problem niedoborów mikrolementów w uprawie.  Każdy produkt YaraVita został opracowany niezmiernie starannie, aby zachować wysoką jakość i wydajność składników odżywczych.

Łatwe stosowanie YaraVita

Wysoko skoncentrowane produkty YaraVita dostosowane do odpowiedniego stosowania

Chemicy Yara z działu R&D dobrali tak sładniki odżywcze w nawozach YaraVita, aby były łatwiejsze w użyciu dzięki:

  • Lepszej rozpuszczalności, zwiększonemu okresowi przydatności do użycia, redukcji zatorów sprzętu używanego do oprysków;
  • Doskonałemu profilowi mieszalności z innymi produktami, co pozwala na jednoczesne stosowanie kilku produktów, również środków ochrony roślin (tabele mieszalności www.tankmix.com);
  • Lepszej konsystencji, co pozwala na łatwe i szybkie opróżnienie opakowania;
Bezpieczeństwo YaraVita

Kluczowe jest bezpieczeństwo uprawy

W wielu przypadkach produkty YaraVita są stosowane bezpośrednio na rośliny, zatem kluczową kwestią jest bezpieczeństwo uprawy.  Wszystkie produkty są kompleksowo sprawdzane w naszych szklarniach doświadczalnych, co oznacza, że możemy zagwarantować bezpieczeństwo uprawie, pod warunkiem, że produkt będzie stosowany zgodnie z instrukcją zawartą na etykiecie opakowania. Dodatkowo testujemy również wszystkie surowce używane w procesie produkcji nawozów YaraVita, pod kątem zawartości metali ciężkich, co zapewnia, że finalny produkt nie spowoduje zanieczyszczenia uprawy. 

Produkty YaraVita są wytwarzane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi przepisami, dotyczącymi produkcji nawozów na świecie.  Jednostka produkcyjna YaraVita jest certyfikowana ISO 9001od 1994 roku. Certyfikacja obejmuje wszystkie aspekty rozwoju produktu. Karty charakterystyki (SDS) zawierają wszystkie istotne informacje dla naszych klientów, na temat przechowywania  i obchodzenia się z nawozami YaraVita.

Skuteczność YaraVita

Skuteczność stosowania nawozów YaraVita

Skuteczność stosowania wszystkich nawozów YaraVita, testujemy w naszych szklarniach doświadczalnych. Produty są poddawane zarówno badaniom pod kątem bezpieczeństwa stosowania, jak i skuteczności. Na rynkach docelowych,  prowadzone są również niezależne badania komercyjne na poletach doświadczalnych, aby upewnić się, że dany produkt przyniesie oczekiwaną skuteczność dla uprawy. Posiadamy obszerną bazę danych doświadczeń polowych z nawozami YaraVita na cąłym świecie, które potwierdzają ich skuteczność.  Nasze rygorystyczne procedury kontroli jakości, zapewniają, że wszystkie produkty gotowe do opuszczenia fabryki, są zgodne ze specyfikacją. Ściśle współpracujemy z dostawcami, aby pozyskiwać surowce do produkcji, jak najlepszej jakości. Wszystkie produkty z danej partii są kodowane, co daje nam pełną identyfikację.

Bezpieczne postępowanie z nawozami

Bezpieczne postępowanie z nawozami

Wybierz link poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat bezpiecznego obchodzenie się z nawozami.

Bezpieczne postępowanie z nawozami