Co to jest AdBlue®?

AdBlue służy do ograniczania emisji NOx w pojazdach wyposażonych w system SCR

AdBlue konwertuje szkodliwe NOx ze spalin silnika wysokoprężnego na nieszkodliwy azot i parę wodną, co w znacznym stopniu ogranicza emisję tlenków azotu (NOx), które stanowią główne źródło zanieczyszczenia atmosferycznego i powodują powstawanie smogu w miastach. Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia dowodzą, że emisja NOx sprzyja rozwojowi astmy.

Od 2005 r. przepisy dotyczące pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w Europie określiły drastyczne limity emisji NOx. Producenci pojazdów, a przede wszystkim producenci dużych pojazdów ciężarowych musieli przeanalizować jeszcze raz układy wydechowe swoich pojazdów. Coraz więcej pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, ciągników oraz innych pojazdów nieprzeznaczonych do ruchu drogowego jest wyposażonych w system SCR w układzie wydechowym.

Practical tips
Practical tips

Praktyczne wskazówki

AdBlue® jest bardzo łatwe w użyciu i jest to nieszkodliwa substancja. Nie jest to paliwo ani dodatek do paliwa, ale roztwór mocznikowy o wysokiej czystości, który jest wlewany do specjalnego zbiornika AdBlue zamontowanego w pojeździe. AdBlue należy uzupełnić, gdy zasygnalizuje to odpowiednia kontrolka na desce rozdzielczej. AdBlue nie jest niebezpieczną substancją, ponieważ nie jest łatwopalne ani wybuchowe. Produkt ten jest sklasyfikowany jako płyt transportowy o minimalnym ryzyku. Nawet w przypadku polania rąk płynem AdBlue, wystarczy dokładnie umyć je wodą.

Dowiedz się więcej, jak używać AdBlue

Co to jest technologia SCR dla pojazdów ciężarowych, autobusów, pojazdów terenowych i samochodów?

„SCR” to nazwa technologii neutralizacji spalin w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi, dzięki czemu następuje ograniczenie emisji szkodliwych tlenków azotu (NOx). SCR oznacza selektywną redukcję katalityczną (Selective Catalytic Reduction). Technologia ta wymaga stosowania odczynnika występującego pod nazwą AdBlue®. Prawie wszyscy najwięksi producenci silników stosują tę technologię w celu spełniania wymogów nowej legislacji w zakresie emisji tlenków azotu (NOx).

Oto główne elementy systemu SCR:

  • Katalizator SCR 
  • Moduł wtryskowy płynu AdBlue 
  • Zbiornik AdBlue
  • Moduł sterujący wtryskiem AdBlue.

Jak działa AdBlue z technologią SCR?

AdBlue jest wtryskiwane ze specjalnego zbiornika znajdującego się w pojeździe do układu wydechowego, przed katalizatorem SCR (za silnikiem). AdBlue, które ulega podgrzaniu w układzie wydechowym, zmienia się w amoniak (NH₃) i dwutlenek węgla (CO₂). W wyniku reakcji gazowego tlenku azotu (NOx) z układu wydechowego w katalizatorze z amoniakiem szkodliwe cząstki NOx w spalinach są rozkładane na nieszkodliwy azot oraz wodę, które w formie pary są uwalniane do środowiska.

Czy system SCR w moim pojeździe wymaga jakichś czynności obsługowych?

System SCR jest montowany w pojeździe przez producenta i działa automatycznie. Nie musisz go obsługiwać ani modyfikować. AdBlue jest automatycznie wtryskiwane do układu wydechowego w zależności od obciążenia silnika. Poziom zużycia AdBlue jest określany przez producenta pojazdu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu SCR, należy stosować wyłącznie wysokiej jakości płyn AdBlue, taki jak produkt sprzedawany pod marką Air1 firmy Yara. Zapewni to odpowiednie zabezpieczenie inwestycji w pojazd, ponieważ odczynnik niskiej jakości może nie być wystarczająco czysty i może zanieczyszczony. Może to spowodować uszkodzenie katalizatora i w rezultacie bardzo kosztowne naprawy, które nie będą finansowane przez producenta.

Produkt AdBlue firmy Yara jest sprzedawany pod marką Air1. AdBlue Air1 jest wytwarzane z roztworu mocznika o wysokiej czystości. Mocznik jest uzyskiwany syntetycznie z amoniaku i dwutlenku węgla (CO₂), z którego AdBlue Air1 jest ekstrahowane bezpośrednio jako „gorący” mocznik. Proces ten różni się od wytwarzania mocznika klasy nawozowej. Jakość tego procesu AdBlue jest kontrolowana. Ma to na celu zapewnienie spełnienie surowych wymogów specyfikacji oraz uzyskanie odpowiedniej jakości i czystości AdBlue Air1 firmy Yara. Dowiedz się więcej o znaczeniu jakości AdBlue.