AdBlue®: łatwe użycie

Niektórzy uważają, że używanie AdBlue jest problematyczne, ale w rzeczywistości tak nie jest. Pojazdy SCR są tak samo łatwe w eksploatacji, jak inne pojazdy lub samochody osobowe. Przekonasz się, że uzupełnianie AdBlue jest tak proste, jak uzupełnianie płynu do spryskiwacza lub sprawdzanie oleju silnikowego w samochodzie.

   

Niektórzy uważają, że używanie AdBlue® jest problematyczne, ale w rzeczywistości tak nie jest. Pojazdy SCR są tak samo łatwe w eksploatacji, jak inne pojazdy lub samochody osobowe.

W przypadku napełniania zbiornika AdBlue substancją inną niż AdBlue, mogą wystąpić następujące skutki:

  • Pojazd nie uruchomi się po kilku zatrzymaniach
  • Kosztowne naprawy, które nie są objęte gwarancją, ponieważ katalizator i system SCR są bardzo wrażliwe na uszkodzenie, gdy stosowany jest produkt inny niż AdBlue. Napełnienie zbiornika wodą zamiast AdBlue może spowodować zablokowanie wtryskiwacza i uszkodzenie katalizatora
  • Stopniowe pogarszanie stanu systemu SCR może ograniczyć wydajność silnika i w rezultacie spowodować wyższe zużycie paliwa
  • Pojazd nie będzie spełniał norm emisji przewidzianych przez Euro 6. Dojdzie do uszkodzenia MOT.

Co się stanie, jeśli AdBlue zostanie wlane do zbiornika oleju napędowego lub olej napędowy zostanie wlany do zbiornika AdBlue?

  • Nie wolno uruchamiać silnika!
  • Nie wolno rozpoczynać jazdy!
  • Bardzo ważne jest, aby opróżnić zbiornik, gdy pojazd jest nieruchomy i znajduje się w pierwotnym położeniu.

Jeśli silnik zostanie uruchomiony, nawet na chwilę:

  • Płyn dostanie się do niewłaściwego układu i może to mieć kosztowne krótko- i długoterminowe konsekwencje.
  • AdBlue oddziałuje na niektóre metale i materiały, więc stopniowo będzie następowała degradacja instalacji oraz elementów układu paliwowego.
  • Olej napędowy spowoduje uszkodzenie katalizatora – wymiana tej części jest kosztowna (uszkodzenie nie podlega gwarancji), powodując przestój i dodatkowe koszty serwisowe.
Agnieszka Maculewicz - Jung
Agnieszka Maculewicz - Jung
Air1 Business Manager Poland

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).