AdBlue® dla pociągów

AdBlue® umożliwia ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) w lokomotywach z silnikami wysokoprężnymi wyposażonymi w system SCR. Wielu producentów silników, np. Siemens, Alstom i Bombardier, wybrało tę technologię w swoich nowych modelach. Niektóre linie kolejowe w Europie wcześnie zareagowały na zmiany przepisów prawnych dotyczące emisji NOx przez pociągi i obecnie stosują już AdBlue.

Zużycie AdBlue w lokomotywach

  • Zużycie paliwa wynosi około 1 litra na kilometr
  • Zużycie AdBlue wynosi około 3–5% oleju napędowego, w zależności od prędkości i warunków pogodowych.

Obliczenie to dotyczy pociągu pokonującego odległość 800 km dziennie i przewożącego 400 000 pasażerów rocznie.

Jak zorganizować dostawę AdBlue? Jaki sprzęt do przechowywania jest potrzebny?

Yara może zaoferować:

  • Montaż zbiorników AdBlue lub minizbiorników w placówce lub w dowolnym miejscu sieci, który umożliwia uzupełnienie płynu.
  • Dostawa płynu luzem bezpośrednio do placówki, w zależności od potrzeb. Możemy również zamontować system telemetryczny, który monitoruje poziom zapasów oraz terminowe uzupełnianie zapasów, bez obaw o niedobór.

Nasza ekspertyza partnera, który obecnie dostarcza AdBlue dla lokomotyw z silnikami wysokoprężnymi z technologią SCR

Nasza dedykowana marka AdBlue, Air1, wytwarzana od 2004 r., stanowiącą wyposażenie lokomotyw w kolejnictwie od 2010 r.

Jesteśmy wiodącym producentem AdBlue na świecie. Zaopatrujemy globalne rynki AdBlue z naszych fabryk w Europie, w tym ze zakładu Sluiskil w Holandii, który jest największym na świecie producentem AdBlue. Yara jest wiodącym liderem rynku od 1993 r. i współpracuje z producentami OEM nad definiowaniem wymogów dla AdBlue.

Aby zapewnić odpowiednie działanie lokomoty z systemem SCR, upewnij się, że używasz wyłącznie AdBlue pochodzącego z niezawodnego źródła oraz niezanieczyszczonego mocznika, np. Air1 firmy Yara.

Yara dysponuje również siecią logistyczną dedykowaną do obsługi AdBlue, w celu zapewnienia jakości i zgodności AdBlue, które sprzedajemy pod marką Air1. Nasze fabryki oraz łańcuch dostaw podlegają regularnym kontrolom, które nadzorują jakość sprzedawanego przez nas AdBlue.

Nasze zespoły handlowe będą wymieniać się fachową wiedzą i doświadczeniem na temat AdBlue z operatorem sieci kolejowej, aby doradzić w zakresie odpowiedniego wykorzystania AdBlue.

Legislacja

Obecnie na świecie występuje niewiele lokomotyw wyposażonych w systemy SCR, które potrzebują AdBlue. Na szczeblu europejskim trwają obecnie dyskusje dotyczące zastosowania limitów emisji NOx przez pociągi. Inicjatywa ta jest powiązana z weryfikacją dyrektywy NRMM dotyczącej pojazdów nieporuszających się po drogach publicznych.

W niektórych krajach europejskich, np. Szwecji, obowiązują przepisy krajowe ograniczające emisję NOx. Kraj ten jest szczególnie zaawansowany w tej dziedzinie. Sieć kolejowa w tym kraju musi zagwarantować, że wszelkie nowe lokomotywy z silnikami wysokoprężnymi są wyposażone w system SCR w celu kontrolowania emisji NOx.

Agnieszka Maculewicz - Jung
Agnieszka Maculewicz - Jung
Air1 Business Manager Poland

Dowiedz się więcej

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).