Zarządzanie i magazynowanie AdBlue®

Magazynowanie i zarządzanie AdBlue nie stanowią żadnego problemu, ponieważ nie jest to niebezpieczny ani szkodliwy płyn.

Jak magazynować AdBlue

AdBlue® najlepiej przechowywać w temperaturze od 0 do 30°C i należy chronić go przed światłem słonecznym. Nieużywany produkt powinien być odpowiednio zamknięty. AdBlue może zamarzać w temperaturze -11°C, więc istotne jest, aby w miejscu magazynowania nie występowały niższe temperatury. Jeśli AdBlue zamarznie, można go ponownie używać, gdy się roztopi, ponieważ płyn powróci do swojego początkowego stanu.

Miejsce magazynowania musi być czyste i wolne od kurzu, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia, szczególnie podczas uzupełniania płynu AdBlue w pojeździe.

W przypadku zakupu pakowanego AdBlue dostarczamy AdBlue w zamkniętych opakowaniach. Jeśli przestrzegane są instrukcje magazynowania, płyn AdBlue można przechowywać maksymalnie przez jeden rok. Jeśli wymagane jest magazynowanie AdBlue przez dłuższy czas lub w trudnych warunkach, np. w przypadku kombajnów, zalecane jest spuszczenie AdBlue w pierwszej kolejności lub sprawdzenie AdBlue w celu zapewnienia, że jest zgodny z wymaganymi specyfikacjami.

Obsługa AdBlue

Nie należy używać zbiorników od oleju napędowego lub smarowego do napełniania zbiornika AdBlue. Wszelkie nieodpowiednie urządzenia mogą zanieczyścić AdBlue. Nawet bardzo małe ilości paliwa/oleju/środka smarnego mogą uszkodzić system SCR.

Przy wlewaniu AdBlue nie ma konieczności zakładania odzieży ochronnej. Jednak zalecamy używanie rękawic, aby nie dopuścić do podrażnienia wrażliwej skóry. W przypadku obsługi dużych ilości AdBlue należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu AdBlue.

How to handle AdBlue

Agnieszka Maculewicz - Jung
Agnieszka Maculewicz - Jung
Air1 Business Manager Poland

Co się stanie w przypadku zastąpienia AdBlue wodą/roztworem mocznika lub nieprawidłowego napełnienia zbiornika?

Ostrzeżenie: woda lub roztwór mocznika powodują łatwe do zidentyfikowania uszkodzenie, w tym powstanie osadu wapiennego na skutek obecności minerałów w wodzie i roztworze mocznika. Stopniowe pogarszanie stanu i zapychanie systemu SCR spowoduje kosztowne wymiany części, ograniczając w rezultacie efektywność i wydłużając czas przestoju. Takie naprawy nie będą objęte gwarancją na pojazd, jeśli okaże się, że uszkodzenie zostało spowodowane przez wodę lub roztwór mocznika.

Co się stanie, jeśli AdBlue zostanie wlane do zbiornika oleju napędowego lub olej napędowy zostanie wlany do zbiornika AdBlue?

  • Nie wolno uruchamiać silnika!
  • Nie wolno rozpoczynać jazdy!

Bardzo ważne jest, aby opróżnić zbiornik, gdy pojazd jest nieruchomy i znajduje się w pierwotnym położeniu.

Jeśli silnik zostanie uruchomiony, nawet na chwilę:

  • Płyn dostanie się do niewłaściwego układu i może to mieć kosztowne krótko- i długoterminowe konsekwencje.
  • AdBlue oddziałuje na niektóre metale i materiały, więc stopniowo będzie następowała degradacja instalacji oraz elementów układu paliwowego.
  • Olej napędowy spowoduje uszkodzenie katalizatora – wymiana tej części jest kosztowna (uszkodzenie nie podlega gwarancji), powodując przestój i dodatkowe koszty serwisowe

Jak mogę upewnić się, że mój dostawca AdBlue jest pewny?

  • Kupuj AdBlue u licencjonowanego dostawcy VDA (VDA to organizacja niemieckich producentów silników, która jest właścicielem znaku handlowego AdBlue) 
  • Upewnij się, że Twój dostawca AdBlue stosje proces kontroli jakości w zakresie dostawy i dystrybucji AdBlue

Yara jest głównym producentem AdBlue pochodzącym z mocznika uzyskiwanego „na gorącą” lub „podstawowego” mocznika. AdBlue sprzedawane przez nas pod marką Air1 jest bezpośrednim ekstraktem z naszej produkcji mocznika. Posiadamy wiele zakładów produkcyjnych w Europie, które zaopatrują wszystkie rynki. Posiadają one certyfikację ISO. Nasz zakład Sluiskil w Holandii jest największą placówką produkcyjną AdBlue na świecie. AdBlue wytwarzane i sprzedawane przez Yara podlega kontroli w ramach całego łańcucha dostaw, który nadzorujemy od etapu produkcji do napełniania w Twojej placówce lub w placówce sprzedawcy.

Roztwory mocznikowe gorszej jakości lub AdBlue pochodzące od producentów lub sprzedawców, którzy nie sprawdzają lub nie analizują przez cały czas łańcucha produkcji/dystrybucji, może zawierać zanieczyszczenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie systemu SCR Twojego pojazdu ciężarowego, autobusu lub autokaru, ponieważ system ten jest wrażliwy na występowanie zanieczyszczeń.

Yara jest producentem i dostawcą, na którym możesz polegać

Yara jest niezawodnym producentem AdBlue, który ściśle kontroluje procesy produkcyjne oraz łańcuch dostaw, dzięki czemu przez cały czas zapewnia zgodność ze standardami ISO w zakresie AdBlue. Nasze AdBlue jest produkowane na licencji VDA. Nasze zakłady w Sluiskil i Le Havre, które zaopatrują nasze rynki, posiadają certyfikację ISO. Nasze AdBlue jest sprzedawane na całym świecie pod marką Air1. 

Na żądanie Yara może dostarczyć certyfikaty analiz oraz inne wymagane informacje dotyczące naszych procesów produkcyjnych.

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).