Odżywianie roślin

Narzędzia i usługi

Tankmix™

Tankmix™ to serwis internetowy przedstawiający wytyczne dla mieszania nawozów dolistnych YaraVita z wieloma środkami ochrony roślin.

Serwis wspiera rolników w podjęciu właściwej decyzji przed wykonaniem oprysków swoich upraw. Serwis jest skonstruowany na zasadzie bazy danych zawierającej tysiące wyników indywidualnych, dwukierunkowych badań mieszanek wieloskładnikowych. Każdy test mieszania odbywa się w kontrolowanych warunkach, w laboratoriach, zgodnie z certyfikacją  BS EN ISO 9001:2000, co potwierdza jakość i wiarygodność badania. Baza danych jest aktualizowana na bieżąco.  
Korzystanie z serwisu jest bardzo proste. Po wejściu na stronę www.tankmix.com, należy zaakceptować warunki użytkowania, a następnie wybrać kraj, aby uzyskać dostęp do odpowiedzniego zakresu produktów. Na tej podstawie można sprawdzać możliwość mieszania nawozów YaraVita z innymi środkami. Serwis generuje następnie listę wszystkich badań laboratoryjnych oraz ich wyniki, dla wybranego produktu YaraVita oraz wybranego drugiego środka. Jeśli w bazie danych nie znajdzie się wyników mieszania dla danej substancji, można zwórcić się z prośbą o ich wykonanie. W takiej sytuacji, jeśli wymagane substancje do mieszania, znajdują się bezpośrednio w naszym laboratorium, badanie takie, wykonujemy w ciągu kilku godzin i wyniki są dodawane do bazy danych.     
Dostęp do Tankmix™ jest dostępny dla wszystkich użytkowników za darmo, należy zalogować się jako „Gość”. Można także zarejestrować się w celu korzystania z pozostałych informacji Tankmix, np. uzyskać informacje o produkcie, karty charakterystyki produktów, rekomendacje i aplikacje nawozów YaraVita itd.  

  • Proste i przyjazne narzędzie dla użytkownika
  • Niezawodne porady w sprawie przydatności nawozówdolistnych
  • Bardzo dokładne informacje dla użytkownika do wspierania  w prawidłowym stosowaniu produktów YaraVita
  • Baza danych on-line z danymi aktualizowanymi na bieżąco

Wejdź na Tankmix™  www.tankmix.com

Wypróbuj również aplikację na urządzenia mobilne Yara TankmixIT

Yara TankmixIT

Tankmix is also available as a free app for smartphones.

Jest to mobilna wersja usługi online – www.tankmix.com. Na podstawie bazy danych wyników z tysięcy indywidualnych, dwukierunkowych badań mieszanek wieloskładnikowych, TankmixIT pomaga rolnikom w lepszym planowaniu programów nawożenia dolistnego, nawozami mikroelementowymi YaraVita. Każdy test mieszania zawarty w bazie danych, jest wykonywany w warunkach laboratoryjnych i wytycznych BS EN ISO 9001:2000, co potwierdza wiarygodność jego wyników. Baza danych TankmixIT jest regularnie aktualizowana.

Korzystanie z aplikacji TankmixIT jest bardzo proste. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji, należy zaakceptować warunki użytkowania, a następnie wybrać kraj, aby uzyskać dostęp do odpowiedzniego zakresu produktów. Na tej podstawie można sprawdzać możliwość mieszania nawozów YaraVita z innymi środkami. Aplikacja generuje następnie listę wszystkich badań laboratoryjnych oraz ich wyniki, dla wybranego produktu YaraVita oraz wybranego drugiego środka. 

Jeśli w bazie danych nie znajdzie się wyników mieszania dla danej substancji, można zwórcić się z prośbą o ich wykonanie. W takiej sytuacji, jeśli wymagane substancje do mieszania, znajdują się bezpośrednio w naszym laboratorium, badanie takie, wykonujemy w ciągu kilku godzin i wyniki są dodawane do bazy danych.     
Aplikacja TankmixIT  jest dostępna do pobrania w wybranych krajach na systemy iOS, Android oraz Windows.

Pobierz aplikacje