Zdrowa roślina, Zdrowa Planeta: jak ograniczyć emisję amoniaku w Europie

Czyste powietrze oznacza dobrze funkcjonujący ekosystem i zwiększoną różnorodność biologiczną, umożliwia wzrost upraw i zrównoważoną produkcję żywności dla rosnącej populacji Ziemi. To dzięki nawozom rolnicy odżywiają rośliny, aby wyżywić planetę. Nie powinno się to jednak odbywać kosztem powietrza i gleby. Yara jest zaangażowana, poprzez wspieranie zrównoważonego rolnictwa, w poprawę jakości powietrza i gleby, prowadząc do zdrowego plonu, ludzi i planety.

Emisja amoniaku: zanieczyszczenie naszej Planety

green leaves

Emisja amoniaku zanieczyszcza atmosferę i naszą Planetę. Stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Chociaż nie jest to najważniejsze źródło emisji amoniaku, niewłaściwy rodzaj nawozu ma negatywny wpływ na różnorodność biologiczną i ekosystem. To z kolei wpływa nie tylko na środowisko, ale także na ludzkie zdrowie. Dzięki łączeniu się z innymi zanieczyszczeniami z powietrza, tworzącymi cząstki wtórne, amoniak przyczynia się do chorób układu oddechowego.

W kierunku czystego powietrza

green field

Musimy podjąć działania, aby oczyścić powietrze oraz móc normalnie oddychać i zmniejszyć negatywny wpływ emisji amoniaku na ludzkie zdrowie. Argument ekonomiczny mówi sam za siebie:

 

Zanieczyszczenie powietrza związane z emisjami amoniaku kosztuje co najmniej 6 miliardów euro rocznie.

Yara wierzy w to, że redukcja emisji amoniaku będzie z korzyścią dla wszystkich: zbyt dużo amoniaku w powietrzu jest toksyczne - dla roślin, planety i ludzi.

Problem ten łatwo rozwiązać:

pure nutrient
pure nutrient

Prosta zamiana

nawozu, którym odżywiamy rośliny

robi ogromną różnicę.

10%

emisji amoniaku w Europie może zostać wyeliminowany już teraz

poprzez przejście z nawożenia mocznikiem na formy saletrzane nawozów azotowych.

Rolnictwo precyzyjne

drobne zmiany w sposobie, jakim odżywiamy uprawy

zredukują wydzielanie amoniaku i będą skutkować wyższym plonem i bardziej zrównoważonym rolnictwem.

Rozwiązanie, które oferuje Yara: ochrona naszego środowiska i zdrowia

farmers talking on the field

Ochrona środowiska jest priorytetem firmy Yara, która promuje nowatorskie praktyki i standardy w dziedzinie rolnictwa. Właśnie dlatego Yara wzywa UE i państwa członkowskie do:

 

Priorytetowego traktowania nawozów saletrzanych, mniej zanieczyszczających środowisko, względem mocznikowych i wspieranie rolników w tym zakresie.

Promowanie przyjęcia odpowiedzialnych, nowoczesnych technik i technologii rolniczych - znanych jako rolnictwo precyzyjne - które prowadzą do zmniejszenia emisji i wyższych plonów.

Teraz nadszedł czas, aby podjąć działania w celu zapewnienia czystego powietrza, którym oddychamy i gleby wolnej od zanieczyszczeń, prowadzącej do zdrowszych roślin i zdrowszej planety dla nas wszystkich.

 

Pobierz broszurę

Czytaj więcej na temat ograniczania emisji amoniaku w rolnictwie