Technika wysiewu nawozów


W celu osiągnięcia najlepszej efektywności nawozów, składniki odżywcze muszą być rozłożone równomiernie i w odpowieniej odległości rozsiewu. Zawsze staramy się zapewnić wysokiej jakości produkty, ale ostateczny wynik ich działania, zależy od techniki wysiewu na pole i dbałość ze strony użytkownika o zapewnienie, jak najlepszej, możliwej wydajności plonu.

Producenci rozsiewaczy zapewniają tabele wysiewu dla swoich maszyn, które są oparte na doświadczeniach w stacjach badawczych. Przedstawiają one informacje, jak ustawić rozsiewacz w pozycji optymalnej, aby uzyskać wysiew w pożądanym tempie aplikacji (kg/ ha) na określonej szerokości. Ustawienia mogą różnić się od siebie w zależności od producenta maszyny i rodzaju nawozu.

Jeśli tabele rozsiewu są dostępne, zaleca się przeprowadzić próbę sprzętu w warunkach polowych, aby sprawdzić i ocenić, jak nawóz się rozsiewa.

Na małych obszarach, powszechnie używane są małe siewniki talerzowe, mające szerokość rozrzutu 12 m, na dużych powierzchniach używa się siewników pneumatycznych, osiągających rozrzut na 24-36 m.

Siewnik

Niewystarczające dawki nawozów powodują niską wydajność upraw. Można tego uniknąć, stosując kilka poniższych wskazówek podczas każdej aplikacji:

 • Sprawdź siewnik czy jest sprawny do użycia. W przypadku potrzeby, wymień niezbędne części zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Używaj sugerowanych przez producenta siewnika ustawień dla poszczególnych rodzajów nawozów, testuj ustawienie talerzy przed aplikacją . Dokonaj niezbędnych zmian w celu uzyskania niskiego współczynnika zmienności.
 • Regularnie sprawdzaj ustawienia, aby zapewnić stałą aplikację.
 • W przypadku, gdy sprzęt do aplikacji podlega kalibracji, należy to wykonać zgodnie z instrukcją.
 • Prowadź ewidencję wszystkich konserwacji i kalibracji.
 • Czyść siewnik regularnie, zarówno podczas używania, jak i po.
 • Zamykaj pokrywę siewnika podczas przestojów w pracy, jeśli jest wypełniony nawozem.
 • Utrzymuj siewnik w dobrym stanie technicznym, zgodnie z instrukcją obsługi.

Ustawienia siewnika

Prawidłowe ustawienia siewnika zależą od właściwości fizycznych nawozów. Na ustawienia szczególnie wpływają: gęstość nasypowa, wielkość granul i sypkość.

 • Zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące ustawień i kalibracji.
 • Ustaw siewnik zgodnie z tabelami od producenta. UWAGA: może się zdarzyć, że jeden rodzaj nawozu jest produkowany przez różne fabryki. Produkt może wtedy posiadać różne właściwości fizyczne. Zawsze należy przeczytać zalecenia producenta na worku.
 • Sprawdź odmierzoną ilość przed każdym nawożeniem.
 • Przed rozpoczęciem aplikacji, przetestuj rozsiew na zestawie do prób polowych.

Wysiewanie nawozów

 • Zachowaj właściwy tor jazdy i odległość wysiewu w polu.
 • Nie wysiewać nawozów podczas silnego wiatru.
 • Bądź ostrożny, jeśli jest wysoka wilgotność powietrza. Niektóre nawozy absorbują więcej wilgoci, niż inne.
 • Utrzymuj stałą prędkość. Różnice w prędkości 10-20% mogą mieć wyraźny wpływ na jakość aplikacji.
 • Nie należy jechać zbyt szybko. Im szybciej się jedzie, tym większy wpływ na wysiew ma nierówny grunt. Większa prędkość może spowodować obciążenia i jednorazowo jest wyrzucana za duża dawka nawozu . Może to prowadzić do nierównomiernego rozprowadzenia nawozów.
 • Sprawdzaj wysiewacz na bieżąco podczas pracy: wysokość rozsiewaczy hydraulicznych może wymagać korekcji. Czytaj uważnie instrukcję obsługi!

Aplikacja produktów YaraVita

Tabela mieszania produktów dolistnych YaraVita, ułatwi sprawdzenie możliwości mieszania tych nawozów z innymi produktami agrochemicznymi. Na www.tankmix.com znajdują się wyniki badań mieszania YaraVita z ponad 30 000 substancji. Dostępne są różne wersje językowe, w tym w języku polskim. Strona jest aktualizowana na bieżąco i daje możliwość przeszukiwania według produktu lub substancji czynnych. Yara przygotowała również aplikację Yara TankmixIT, która zapewnia te same informacje i jest dostępna na urządzenia mobilne.