Technologia Yara

Nawozy Yara wykorzystują technologie, aby zachować jakość produktów. Obejmują one systemy powlekania i środki przeciwzbrylające. Ważne jest również zapobieganie kurzowi, cyklowi termicznemu i kondensacji.

Otoczkowanie

Otoczka jest ważna dla utrzymania jakości nawozu, chroni go przed wchłanianiem wilgoci i uszkodzeniami fizycznymi podczas obsługi. Centrum Technologii Yara opracowało skuteczne otoczki, dla znaczących czynników:

  • Zmniejszenia wchłaniania wody, podczas narażenia na wilgotne powietrze
  • Zmniejszenia skłonności do zbrylania
  • Redukcji tworzenia się pyłu

Ponadto, otoczka jest często pigmentowana, w celu uzyskania określonego koloru dla danego produktu. Środki używane do powlekania i poprawy jakości nawozów, są nieszkodliwe dla ludzi, upraw oraz środowiska.

Środki zapobiegające zbrylaniu

Nawozy mają ogólną tendencję do zbrylania się, głównie podczas transportu i przechowywania. W celu zapobiegania zbrylaniu, nawozy są traktowane substancją czynną powierzchniowo oraz obojętnym proszkiem. Aktywny związek kontroluje powstawanie kryształów, aby nie były wytwarzane połączenia pomiędzy nimi na powierzchni granul. Metoda ta zmniejsza obszar styku powierzchniowego.

Zapobieganie powstawania pyłu

Ilość uwolnionego pyłu z produktów nawozowych, zależy od wielu właściwości fizycznych, takich, jak wytrzymałość i kształt granul, sposoby obchodzenia się z nawozami oraz zastosowanego otoczkowania.

Zapobieganie cyklom termicznym

W normalnych warunkach wszystkie nawozy na bazie azotanu amonu są produktami trwałymi. W przypadku składowania bezpośrednio na świetle słonecznym, mogą wystąpić wahania temperatury. To może spowodować puchnięcie i fizyczne pękanie granul.

Rozkład jest większy, jeśli produkt nie jest odpowiednio zabezpieczony i posiada dużą zawartość wody. Saletra amonowa występuje w różnych, stałych formach krystalicznych; zmiana z jednej do drugiej łączy się ze zmianą objętości. Temperatura 32˚C powoduje zmiany gęstości i może spowodować jego rozkład, jeśli jest chłodzony lub ogrzewany w trakcie trwania takich temperatur.

Saletra amonowa 33,5 oraz inne produkty bogate w stabilizatory azotanu amonu, nie zminimalizują wpływu cyklów termicznych. Należy zawsze monitorować warunki klimatyczne, szczególnie, gdy produkty są przechowywane luzem.

Zapobieganie kondensacji


Powietrze może uwolnić około 10-15 gr wody na 1m3, przez noc w gorącym i wilgotnym klimacie. Oznacza to około 90 l / dobę albo 1260 l w ciągu dwóch tygodni, w małym magazynie 1000 Mt (30x20x10).

Ważne jest, aby wodę odprowadzać na zewnątrz. Należy tak projektować dachy magazynów i stosować systemy zmniejszające zmienność temperatur. Zawsze sprawdzać kartę charakterystyki przechowywanego produktu.