Oznaczenia na etykietach produktów nawozowych


Tu znajdziesz ważne informacje dot. oznaczeń sposobu transportu, magazynowania i przeładunku, które znajdują się na workach z nawozami. Klasyfikacja i oznakowanie produktu jest wg przepisów krajowych i unijnych regulacji . Skład chemiczny produktu jest podany na worku zgodnie z przepisami danego państwa. Lokalne biura sprzedaży udzielają dodatkowych informacji o produkcie w razie potrzeby.

Poniższa tabela przedstawia sposób oznaczania zagrożeń na etykietach worków naszych produktów.

Obowiązkiem każdego producenta jest jego odpowiednie sklasyfikowanie w celu identyfikacji zagrożeń związanych z chemikaliami, zanim zostaną wprowadzone do obrotu. W przypadku, gdy produkt jest niebezpieczny, musi być oznakowany w taki sposób, aby pracownicy i klienci wiedzieli o jego skutkach, zanim się z nim zetkną. 

Pochodzenie produktu jest zawsze napisane na worku.
Przód worków, zarówno dużych, jak i małych, jest oznaczony etykietą dla transportu TDG.
Tył, dużych i małych worków, zwykle jest oznaczony wg przepisów CLP i TDG. Używamy etykiet skonsolidowanych, z wyjątkiem, gdy:

  • Produkt nie jest sklasyfikowany. W tym przypadku jest jedynie zaopatrzony w etykietę CLP

lub

  • Etykieta skonsolidowana może być zawarta w całości na etykiecie paska bocznego.

Etykieta skonsolidowana jest określana jako etykieta całkowita, która zawiera wszystkie wymagane elementy zarówno regulacji CLP, jak i TDG . W przypadkach, gdy niebezpieczeństwo towaru jest określone przez CLP i TDG, piktogram CLP nie jest oznaczany na worku.
Pasek boczny na małych workach ma etykietę skonsolidowaną, albo etykietę CLP. Etykieta na bocznym pasku, może nie zawierać wszystkich wymogów okreśonych w regulacji CLP.

Kodowanie i oznaczanie serii produktów YaraVita

Wszystkie produkty YaraVita mają sześciocyfrowy kod partii, która zawiera przydatne informacje dla pracowników magazynów. Kod jest drukowany na opakowaniach zewnętrznych produktów, jak również na kanistrach nawozów płynnych.

W celu usprawnienia zarządzania zapasami, etykiety YaraVita zawierają również termin, w którym produkt powinien zostać wprowadzony do obrotu.
Aby zapewnić prawidłowe informacje na temat produktu lub surowców stosowanych w produkcji, lub przetwarzaniu nawozów, najlepiej korzystać z aktualnej karty charakterystki (SDS), opracowanej zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym produkty są stosowane. Prawidłowa karta charakterystyki zawiera informacje na temat zagrożeń, rekomendacji dot. przeładunku i składowania oraz transportu.