Stowarzyszenia i certyfikacja


W ramach działalności naszego działu HESQ (zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo, jakość), Yara jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie dobrych praktyk w ramach korporacji, jak i wśród naszych klientów. Regularnie przeprowadzamy ankiety wśród naszych kontrahentów, po czym analizujemy ich wyniki, co pomaga nam zrozumieć naszych klientów jeszcze lepiej.

EFMA Product Stewardship

Stosowanie i doradztwo agrotechniczneYara wykorzystuje zasady Product Stewardship, ustanowione przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (EFMA) w 2003 roku, z przestrzegania których jest sprawdzana przez niezależnych audytorów. Product Stewardship gwarantuje właściwe procedury wzdłuż całego łańcucha, od zakupów surowców, poprzez produkcję nawozów, ich składowanie i dystrybucję, do użycia produktów przez odbiorcę końcowego.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Yara jest zobowiązana do uzyskania certyfikatów ISO9001, ISO 14001 oraz cerytfikatu OHSAS 18001 we wszystkich globalnych zakładach produkcyjnych.
ISO 9001 jest częścią certyfikacji ISO 9000, norm dla systemów zarządzania jakością ISO, prowadzonych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

ISO 9001ISO 14001 był po raz pierwszy opublikowany jako standard w 1996 roku i określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego dla firmy. Norma ta ma zastosowanie do tych aspektów środowiskowych, nad którymi firma sprawuje kontrolę i w których można się spodziewać, że ma na nie wpływ.
OHSAS 18001 jest uznaną, międzynarodową normą dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

REACH

Yara jest zobowiązana do realizacji europejskiego rozporządzenia REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie substancji chemicznych), które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Celem rozporządzenia jest poprawa ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska. Oprócz zwiększonej ilości badań nad substancjami chemicznymi, zwiększa także możliwości wymiany informacji na temat tych substancji, pomiędzy dostawcami, klientami, producentami, importerami etc.