Wzrost i rozwój buraków cukrowych


Buraki cukrowe potrzebują dwóch lat rozwoju od momentu kiełkowania do wydania kłębków. Pierwszy rok to rozwój wegetatywny, w którym rośliny wzrastają i osiągają podstawową wielkość biomasy. Aby przejść do fazy generatywnej muszą przejść jarowizację. Dzieje się to w okresie zimowym.

Wschody i rozwój liści

Wschody i wczesny rozwój liści są silnie uzależnione od temperatury i wilgotności. W celu maksymalizacji wykorzystania promieniowania i gromadzenia plonu buraki sieje się możliwie tak szybko jak tylko następują ku temu odpowiednie warunki. Odpowiednia gęstość roślin zapewnia maksymalną aktywność fotosyntetyczną i odpowiedni wzrost. Wczesny wzrost roślin jest powolny ze względu na temperaturę gleby, wówczas tygodniowo rozwija się tylko jeden do trzech liści. Jest to okres dużego nasłonecznienia ale wydajność fotosyntetyczna nadal jest niska.

Rozwój rozety- zakrywanie międzyrzędzi

Po około 3 do 4 tygodniach wzrostu, kiedy buraki osiągają fazę 6 liści właściwych rozpoczyna się intensywny wzrost roślin. Energia z fotosyntezy wykorzystywana jest na budowę kolejnych liści. W okresie zakrywania międzyrzędzi powierzchnia liści jest około 3 razy większa od powierzchni gleby którą zakrywają, LAI=3 (Leaf Area Index).

Wykorzystanie promieniowania osiąga maksimum i buraki mogą wykorzystać 80-90% promieniowania.

Wzrost korzeni

Po zakryciu międzyrzędzi energia nie jest już wykorzystywana do produkcji liści, ale do gromadzenia składników w korzeniach na kolejny sezon wegetacyjny. Waga części nadziemnej utrzymuje się przez jakiś czas później jednak starsze liście zamierają i nie tworzą się kolejne. W tym okresie ma miejsce największy dzienny przyrost cukru w korzeniach.

Fazy przed zbiorem

Nadal wzrasta w tych fazach zawartość sacharozy, ale w mniejszym stopniu. Później wzrost zmniejsza się poprzez niskie temperatury i niskie promieniowanie słoneczne.

Fazy wzrostu buraków cukrowych

Wzrost roślin buraków cukrowych można opisać bardziej szczegółowo używając skali BBCH. Określa ona szczegółowo poszczególne etapy, fazy wzrostu buraków cukrowych.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Burak cukrowy - kluczowe fakty