Znaczenie składników pokarmowych w fazach wzrostu


Wczesne fazy wzrostu

 • Azot i fosfor niezbędny we wczesnych fazach intensywnego wzrostu
 • Fosfor jako źródło energii dla wczesnych fazach wzrostu roślin a także faz późniejszych
 • Mangan i jego wpływ na tworzenie białek i enzymów
 • Cynk jako składnik reakcji enzymatycznych a także jego wpływ na wczesny wzrost i wigor roślin

Wzrost liści, zakrywanie międzyrzędzi

 • Azot jako najważniejszy składnik wzrostu liści
 • Potas i jego rola w budowie roślin oraz przepływu składników wewnątrz rośliny
 • Mangan i jego wpływ na tworzenie białek i enzymów
 • Magnez i jego rola jako centralnego składnika chlorofilu

Fazy po zakryciu międzyrzędzi

 • Azot niezbędny do osiągnięcia dużych liści i utrzymania ich zieloności
 • Bor, wpływ na wzrost korzeni
 • Magnez i jego rola w budowie i funkcjonowaniu chlorofilu
 • Mangan i jego wpływ na tworzenie białek i enzymów
 • Siarka zwiększająca plon i jakość plonu
 • Potas regulacja gospodarką wodną
 • Fosfor niezbędne źródło energii
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Burak cukrowy - kluczowe fakty