Czynniki wpływające na zdroworność buraków cukrowych

Zrównoważony program nawożenie wspiera uzyskanie lepszej zdrowotności buraków cukrowych. Rośliny wykazujące niedobór składników pokarmowych są bardziej narażone na liczne choroby i zaburzenia.

Bor

Bor ma ogromny wpływ na zdrowotność roślin, wraz z niedoborem tego składnika zwiększa się ryzyko porażenia przez choroby. Powodując jednocześnie znaczny spadek plonu korzeni oraz pogorszenie jakości. Niedobory boru powodują również problemy z przechowywaniem korzeni z powodu suchej zgnilizny i zgnilizny liści sercowych.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych