Zwiększanie plonu korzeni buraków cukrowych

W przypadku buraków cukrowych mamy do czynienia z dwoma podstawowymi składnikami plonu: plon korzeni oraz % zawartości cukru. W przypadku wysokiego plonu połączonego z wysoką zwartością cukru uzyska się największy plon cukru z hektara. Dla cukrowni wysoka zawartość cukru pozwala zmniejszyć zużycie energii podczas ekstrakcji cukru, przede wszystkim poprzez mniejsze odparowywanie wody. Dlatego premiowani są Rolnicy produkujący korzenie o większej zawartości cukru. Temperatura, intensywność nasłonecznienia oraz dostępność wody mają największy wpływy na plon i zawartość cukru. Rolnicy nie mają wpływu na te czynniki, z wyjątkiem nielicznych, którzy nawadniają plantacje.

Porównywalnie, do przedstawionych powyżej warunków, na plony ma również wpływ wybór odmiany. Niektóre odmiany charakteryzują się wysokim plonem korzeni, ale niską zawartością cukru inne zupełnie odwrotnymi parametrami. Wysoki plon będzie powodowany szybkim wzrostem liści wspomagającym wykorzystanie 90% promieniowania słonecznego. Burak cukrowy jeśli wzrasta odpowiednio i nie zakwita, zaczyna akumulować cukier bardzo wcześnie. Zrównoważony program nawożenia makro i mikroskładnikami jest podstawą do osiągnięcia wysokiego plonu korzeni o dużej zawartości cukru.

Nawożenia a plon buraków cukrowych

Azot

Wczesny wzrost i rozwój roślin stanowi fundamentalną cechę osiągnięcia wysokich plonów, przy czym azot jest najważniejszym składnikiem w tym procesie. Oczywiście istotne jest aby niedobór żadnego z pozostałych składników nie powodował zahamowania wczesnego wzrostu roślin. Azot wspiera wzrost roślin we wszystkich fazach. Wpływa na polon poprzez zwiększenie polonu korzenie a co za tym idzie plonu cukru. Nadmierne nawożenie azotem może być szkodliwe i powodować zmniejszenie zawartości cukru. Dlatego istotne jest stosowanie optymalnych dawek azotu w odpowiednich fazach rozwoju.

Fosfor

Warunki glebowe podczas siewu i tuż po nim mogą limitować dostępność niektórych składników – głównie fosforu ze względu na relatywnie niską temperaturę. Świeże nawożenie fosforem sprzyja lepszemu wzrostowi we wczesnych fazach zwiększając finalnie plon.

Potas i sód

Potas i sód mają olbrzymie znaczenie na wzrost buraków cukrowych ze względu na kontrolę gospodarką wodną. Dotyczy to zarówno pobierania wody jak i przemieszczania składników pokarmowych w roślinie wraz z nią.

Siarka

Siarka jest niezbędnym składnikiem odżywczym, w szczególności dla roślin, które zawierają aminokwasy siarkowe, jest budulcem białek a co za tym idzie wzrostu roślin. Jest silnie powiązana z wykorzystaniem azotu, przy czym optymalny stosunek azotu do siarki w zdrowych burakach wynosi 15:1. Przy wyższym współczynniku istnieje możliwość wystąpienia niedoborów siarki.

Magnez

Magnez jest istotnym składnikiem chlorofilu i dlatego odpowiada za maksymalną aktywność fotosyntetyczną, która prowadzi do wysokich plonów.

Mikroelementy

Podczas wzrostu korzeni gwałtowny wzrost komórek wymaga dużej ilości boru. Niedobór boru może spowodować zahamowanie wzrostu i prowadzić do pogorszenia wzrostu korzeni i liści. Co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia plonu i zawartości cukru. Mangan, miedź, cynk i molibden są również istotne dla buraków cukrowych. Jeżeli mikroelementy nie są dostępne w odpowiednich ilościach nastąpi zniżka plonów.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych