Wpływ mikroelementów na plon buraków cukrowych


Bor a plon buraków cukrowych

Bor jest podstawowym mikroskładnikiem wspierającym odpowiedni wzrost i rozwój roślin dwuliściennych. Duże zapotrzebowanie na ten składnik występuję w okresie szybkiego wzrostu i podziału komórkowego pełni on bowiem podstawową rolę w budowie i wzroście ścinany komórkowej. Bor jest transportowany tylko przez ksylem dlatego objawy niedoboru uwidaczniają się w najmłodszych liściach. Typowym objawem niedoboru boru w burakach są pokarbowane liście oraz spękania u nasady liści i górnej części korzenia. W dalszej kolejności części liści i korzenia stają się czarne powodem tego są zamierające komórki. Niedobory boru mogą powodować drastyczny spadek plonów buraków a także ich jakości.

Najlepiej zastosować nawożenie borem zanim wystąpią objawy jego niedoboru, zmniejsza to prawdopodobieństwo strat. Niedobory w pierwszej kolejności występują na glebach piaszczystych, przy wysokim pH i podczas suszy. Obserwowane są jednak przy każdym rodzaju gleb. Bor z gleby jest bardzo łatwo wymywany, do tego nie zawsze jest dostępny dla korzeni, dlatego najlepszym rozwiązanie jest nawożenie dolistne tym składnikiem.

Miedź a plon buraków cukrowych

Miedź jest podstawowym składnikiem pełniącym rolę katalizatora w dwóch kluczowych procesach: fotosyntezy i oddychania. Jest również składnikiem wielu enzymów związanych z węglowodanowym i białkowym metabolizmem. Pobranie miedzi przez buraki cukrowe wynosi około 45 mg/ha. Jeżeli zawartość Cu w liściach jest odpowiednia wówczas rośliny wydają większy plon korzeni oraz cukru. Optymalny poziom to 0,23-0,46 mg/kg świeżej masy.

Miedź nie jest ruchliwym składnikiem w glebie i tylko mała ilość staje się dostępna dla roślin w roku zaaplikowania tego składnika doglebowo. Dlatego ważne jest aby stosować miedź w postaci nawozów dolistnych.

Objawy niedoboru widoczne są na najmłodszych liściach ze względu na niską mobilność w roślinie.

Mangan a plon buraków cukrowych

Mangan ma wpływ na syntezę chlorofilu, fotosyntezę, oddychanie i aktywację enzymów takich jak enzymy tłuszczowe. Jest składnikiem rybosomów, ogrywa również kluczową rolę w syntezie protein, wspomaga wykorzystanie azotu w roślinie. Pobranie Mn przez buraki cukrowe wynosi około 350g/ha. Odpowiedni poziom zawartości w liściach wynosi 0,92-1,85 mg/kg świeżej masy.

Buraki cukrowe są bardzo wrażliwe na niedobór manganu, dlatego nawożenie manganem przyczynia się do zwiększenia plonów, w szczególności na glebach gdzie dostępność manganu jest niska. Niedobory manganu występują w glebach piaszczystych o niskim CEC, z wysokim pH takich jak np. gleby organiczne, gleby wapienne, gleby suche znajdujące się na skłonie. Niedobory manganu często występują w fazie 2-3 liścia.

Cynk a plon buraków cukrowych

Cynk pełni rolę katalizatora wielu reakcjach enzymatycznych związanych z syntezą białek oraz metabolizmie węglowodanów. Bierze udział w tworzeniu chloroplastów, jest również odpowiedzialny za metabolizm auksyn dlatego jest ważnym składnikiem przy podstawowych procesach wzrostu.

Pobranie Zn przy plonie buraków rzędu 50t/ha wynosi 350 g/ha. Optymalny poziom cynku w liściach wynosi 0,05-2,30 mg/kg świeżej masy.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych