Wpływ magnezu i siarki na plon buraków cukrowych


Magnez a plon buraków cukrowych

Magnez jest centralnym składnikiem chlorofilu. Jest również aktywatorem wielu reakcji enzymatycznych w roślinie, jest również niezbędny do transportu fosforu do wnętrza i we wnętrzu rośliny. Odpowiedni poziom magnezu wspomaga odpowiedni wzrost roślin.

Pobranie magnezu przy plonie 50t/ha buraków cukrowych wynosi średnio 44 kg Mg/ha, z pobraniem 24 kg/ha przez liście i 20 kg/ha przez korzenie.


Kiedy rośliny wykazują objawy niedoboru potasu i magnezu transport produktów fotosyntezy z aktywnie rosnących części roślin (zielonych) jest znacznie obniżony. Prowadzi to do spowolnienia wzrostu i rozwoju roślin, co udowodniono w burakach cukrowych oraz fasoli (Hermans et al. 2006; Çakmak and Kirkby 2008).

Zbilansowany program nawożenia zawierający magnez prowadzi do zwiększenia plonów buraków cukrowych.

Siarka a plon buraków cukrowych

Siarka jest istotnym składnikiem wszystkich białek i enzymów, wśród białek największy wpływ ma na chlorofil – dlatego jej niedobór może znacznie zmniejszyć plon. Pobranie siarki przez buraki przy plonie 50t/ha wynosi około 32 kgS/ha, przy czym 14 kg pobierają liście natomiast 18kg/ha korzenie.

Rośliny z niedoborem siarki nie mogą odpowiednio, efektywnie wykorzystać azotu, dlatego objawy niedoboru siarki są bardzo często zbliżone do objawów niedoboru azotu. Przykładem tego jest niska produkcja chlorofilu. Aczkolwiek charakterystyczną cechą niedoboru siarki jest fakt, że ze względu na niską ruchliwość w liściu niedobory pokazują się w pierwszej kolejności na młodszych liściach.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych