Jakość plonu buraków cukrowych

Przy uprawie buraków cukrowych celem jest produkcja kryształków cukru tak efektywnie jak to jest tylko możliwe. Aby osiągnąć taki cel niezbędna jest uprawa buraków o wysokiej jakości.

Cukrownie generalnie stosują wyższe gratyfikacje przy większej zawartości cukru, mniejszym zanieczyszczeniu korzeni i mniejszej ilości melasotworów. Taki system płacowy skłania Rolnika do produkcji korzeni buraków o najwyższej jakości.

Wysoka jakość korzeni to osiągnięcie wysokiej zawartości cukru, niskiej zawartości azotu alfa-aminowego, potasu i sodu. Kiedy azot i potas są podstawą do osiągnięcia wysokiego plonu korzeni, przy nadmiarze tych składników zwiększa się zawartość melasotworów utrudniająca ekstrakcję cukru. Składniki te nie są usuwane podczas oczyszczania soków a tym samym zwiększają udział melasy podczas parowania. Aby zwiększyć ilość uzyskanego finalnie cukru istotne jest utrzymanie jak najniższego poziomu cukru w melasie.

Nawożenie a jakość plonu buraków cukrowych

Azot, potas i sód mają największy wpływ spośród makroelementów na jakość plonu buraków. Azot z jednej strony jest bardzo istotny do budowy wysokiego plonu z drugiej strony może mieć negatywny wpływ na zwiększenie strat przerobowych.
Bor ma największy wpływ na przechowywanie korzeni, natomiast mangan i cynk mogą zwiększyć jakość.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych