Zwiększenie plonu nasion rzepaku

Składniki pokarmowe są podstawą budowy roślin, w szczególności widoczne to jest w rzepaku. Jakikolwiek niedobór pojedynczego składnika powoduje zatrzymanie optymalnego wzrostu roślin rzepaku, w konsekwencji powodując zmniejszenie plonu a także dochodowości z uprawy. Dlatego bardzo istotne jest, aby wszystkie niezbędne składniki pokarmowe były dostępne w proporcjach i formach zgodnych z zapotrzebowaniem roślin.

W większości przypadków zawartość składników pokarmowych w glebie jest niewystarczająca do odpowiedniego wzrostu roślin uprawnych, dlatego należy stosować nawożenie mineralne. W konsekwencji uzyskuje się plony wielokrotnie większe przy stosowaniu nawozów w stosunku do tych, które uzyskano bez ich aplikacji.

Liczne badania potwierdzają, że zainwestowane pieniądze w nawozy azotowe pozwalają na zwrot 4-5-krotny. Jest on możliwy poprzez zwiększenie plonu nasion rzepaku poprzez nawożenie N.

Nawożenie a plon rzepaku ozimego

Wysoki plon rzepaku osiąga się za pomocą odpowiedniej strategii odżywiania roślin z uwzględnieniem dwóch elementów: odpowiedniego wzrostu łanu oraz utrzymaniu jego w odpowiednim stanie (zieloności) możliwie jak najdłużej.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych