YaraBela SULFAN

YaraBela SULFAN

YaraBela Sulfan

Granulowany nawóz azotowy (24%N) z siarką (16,25% SO3) zawierający dodatkowo wapń.

Może być stosowany do nawożenia wszystkich upraw, przedsiewnie i pogłównie w celu dostarczenia najbardziej plonotwórczego
składnika pokarmowego jakim jest azot oraz siarki.

Zalety produktu:

-zawartość dwóch form azotu, azotanowej (50%) i amonowej (50%), których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu
-zawiera siarkę poprawiającą efektywność nawożenia azotem
-nawóz nie wymaga mieszania z glebą, brak strat gazowych azotu dzięki otoczkowaniu
-dużo mniejsze zakwaszające działanie w porównaniu do innych nawozów azotowych z siarką
-zawiera dodatkowo wapń (12% CaO)
-doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew
nawet do 42 metrów
Zboża

Pszenica ozima: I dawka nawożenia azotem (przed ruszeniem wegetacji), w zależności od stanu plantacja dawka 200-400 kg/ha III dawka (jakościowa)w fazie BBCH 47-51, 150-200 kg/ha Pozostałe zboża ozime: I dawka nawożenia azotem (przed ruszeniem wegetacji), w zależności od stanu plantacji dawka 200-400 kg/ha Zboża jare: - przed siewem, w ilości 200-300 kg/ha - lub w fazie krzewienia (II dawka)w ilości 200-300 kg/ha

Użytki zielone

Użytki zielone: - wszystkie dawki azotu

Zboża

Pszenica ozima: I dawka nawożenia azotem (przed ruszeniem wegetacji), w zależności od stanu plantacja dawka 200-400 kg/ha III dawka (jakościowa)w fazie BBCH 47-51, 150-200 kg/ha Pozostałe zboża ozime: I dawka nawożenia azotem (przed ruszeniem wegetacji), w zależności od stanu plantacji dawka 200-400 kg/ha Zboża jare: - przed siewem, w ilości 200-300 kg/ha - lub w fazie krzewienia (II dawka)w ilości 200-300 kg/ha

Użytki zielone

Użytki zielone: - wszystkie dawki azotu