Usługi i urządzenia dla systemów kontroli emisji NOx

Nasze instalacje DeNOx wytrzymują trudne warunki i zapewniają niezawodną kontrolę emisji przez wiele lat. Jednak warunki, w których działają są trudne i surowe. Od ponad 20 lat pomagamy wielu zakładom na całym świecie w instalacji, codziennej eksploatacji, konserwacji i monitoringu systemów kontroli emisji NOx.

W każdym zakładzie przemysłowym, niezależnie czy jest to elektrownia, cementowania czy spalarnia odpadów możemy służyć naszym doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w optymalizacji systemu kontroli emisji NOx i zmniejszaniu kosztów eksploatacji poprzez:

  • Konserwację, dostawę części zamiennych, ocenę systemu SNCR i SCR w celu poprawy jego wydajności, audyty bezpieczeństwa
  • Doradztwo i instalację właściwego systemu magazynowania dla potrzeb amoniaku lub mocznika, instalację systemu zdalnego zarządzania zapasami przy zastosowaniu telemetrii, szkolenie pracowników w dziedzinie bezpiecznego stosowania amoniaku na terenie zakładu.
Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
NOx Sales Manager Environmental Solutions Industry & Maritime

Konserwacja systemu SNCR działającego przy niskim poziomie emisji NOx

Yara Miljö SNCR System

Nasz profilaktyczny program konserwacji i rozwiązania dotyczące części zamiennych zapewniają bezproblemowe i ciągłe działania przy niskich poziomach emisji NOx rok po roku.

Przeczytaj więcej

Program optymalizacji działań przy niskich poziomach NOx

Power plant

Wykonujemy ocenę sytuacji niskiej emisji NOx w zakładach i doradzamy działania mające służyć jej poprawie. Ulepszenia mogą prowadzić do zmniejszenia kosztów operacyjnych lub minimalizacji przestojów.

Przeczytaj więcej

Rozwiązania dotyczące magazynowania odczynników do kontroli emisji NOx – standardowe lub dostępne na zamówienie

At cement plant

Nasze rozwiązania magazynowe są zaprojektowane tak, aby zoptymalizować dostępną przestrzeń w zakładzie. Są one łatwe w konserwacji i obsłudze i można je zaprojektować zgodnie z nowymi lub już istniejącymi systemami kontroli emisji NOx.

Przeczytaj więcej

Bezpieczne działania przy niskim poziomie NOx

Ammonia delivery

Szkolenie operatorów jest bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne konsekwencje. Oferujemy sesje szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa dla zespołów pracowników zajmujących się procesami redukcji NOx.

Przeczytaj więcej