Transport i magazynowanie odczynników do kontroli emisji NOx: amoniaku i mocznika

Dzięki doświadczeniu w dziedzinie zastosowania amoniaku i mocznika w systemach SCR i SNCR do zmniejszania emisji NOx, firma Yara oferuje projektowanie i konstrukcję zindywidualizowanych rozwiązań magazynowych.

Urządzenie do magazynowania może być:

 • Zbudowane w ramach systemu SNCR lub SCR lub systemów Hybrid DeNOx łączących technologie SCR i SNCR.
 • Autonomiczne ze zbiornikiem magazynowym w innej części zakładu

Naszym celem jest opracowanie rozwiązania magazynowego pomagającego w optymalizacji zarządzania zużyciem amoniaku lub mocznika w zakładzie. Stosujemy dwuetapową metodę:

Etap 1: przeprowadzenie oceny sytuacji zakładu, przed zaprojektowaniem rozwiązania najlepiej pasującego do danej instalacji
Etap 2: instalacja standardowych lub zindywidualizowanych zbiorników, całkowicie nowych lub stanowiących element renowacji instalacji DeNOx tak, aby sprostała ona nowym potrzebom.

At cement plant

Oferujemy pomoc w

 • Powiększaniu pojemności przechowywania
 • Przechodzeniu od jednego rodzaju odczynnika do innego (np. od bezwodnego amoniaku do roztworu amoniaku)
 • Instalacji nowych rur w systemie doprowadzania odczynnika
 • Przeprowadzaniu rozpuszczania odczynnika w zakładzie (dotyczy tylko amoniaku) lub w instalacji specjalistycznego urządzenia do rozcieńczania
Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
NOx Sales Manager Environmental Solutions Industry & Maritime

System telemetrii i bezpiecznego magazynowania roztworu amoniaku do redukcji tlenków azotu

Oferujemy rozwiązania telemetryczne zapewniające całkowitą kontrolę i pewność przy magazynowaniu roztworu amoniaku do redukcji NOx. Stosowanie rozwiązania telemetrycznego firmy Yara sprawia, że stężenie odczynnika redukującego jest stale monitorowane: zobowiązujemy się do utrzymania stężenia wstępnie określonego przez klienta.

Dzięki naszemu urządzeniu do telemetrii online można w rzeczywistym czasie bezpośrednio monitorować zużycie i poziom zapasów. Opierając się na tym, możemy pomóc klientom w zarządzaniu i w niektórych przypadkach w optymalizacji planowania dostaw odczynników dla systemów SCR lub SNCR, aby:

 • Jeszcze bardziej zabezpieczyć dostawy przy pomocy tego skutecznego narzędzia planowania
 • Umożliwić bardziej bezproblemowe zarządzanie zasobami: mając klarowny wgląd do poziomu zasobów w czasie rzeczywistym, można bezpośrednio podejmować działanie. Można również w każdej chwili monitorować wzorce zużycia odczynników w systemie DeNOx
 • Wprowadzać zamówienia w prosty sposób: można zoptymalizować planowanie dostaw odczynników redukujących dla systemów SCR lub SNCR

Firma Yara będzie zarządzać kolejnymi dostawami odczynnika w oparciu o zautomatyzowane zapytania wysyłane do systemu, oznacza to, że klient może skupić się na innych zadaniach będąc pewnym bezpiecznych dostaw odczynników. 

Oferujemy gotowy do użycia system telemetryczny obejmujący: 

 • Instalację urządzenia do telemetrii 
 • Monitorowanie poziomu w zbiornikach 
 • System gromadzenia danych i przesyłania ich do celów monitoringu na przyjaznej dla użytkownika stronie internetowej dostępnej na komputerach w pomieszczeniu kontrolnym, na pulpicie komputera osobistego klienta, a nawet na smartfonach i tabletach. Istnieje możliwość śledzenia w czasie realnym i bezpośredniej zmiany zużycia odczynnika oraz poziomu zapasów.

Nasz system telemetryczny jest elastyczny i można go stosować do gromadzenia i monitorowania innych danych, takich jak dane z czujników temperatury, ciśnienia oraz czujników chemicznych. Więcej informacji na temat bardziej niezawodnych dostaw roztworu amoniaku można uzyskać kontaktując się z naszym specjalistą ds. kontroli emisji NOx.

Firma Yara: specjalista w dziedzinie bezpiecznych, niezawodnych i opłacalnych dostaw amoniaku 

Firma Yara jest największym producentem amoniaku na świecie i zapewnia bezkonkurencyjne doświadczenie w pracach z amoniakiem. Dzięki fabrykom w całej Europie firma Yara zapewnia niezrównaną niezawodność z gwarancją dostaw rezerwowych. Dostarczamy amoniak i jego roztwory na cały świat do celów różnych zastosowań, w tym do kontroli emisji NOx. Firma Yara dostarcza wybrany odczynnik redukujący pochodzący ze swojej wyjątkowej sieci fabryk oferującej alternatywne stałe dostawy.

Bezpieczne rozwiązania magazynowania amoniaku

Oferujemy również systemy do :

1. Rozcieńczania bezwodnego amoniaku – w zakładzie lub w jego pobliżu. Oznacza to, że: 

 • Do zakładu przewozi się bezwodny amoniak, ale ryzyko związane z jego magazynowaniem jest mniejsze
 • Zindywidualizowany system rozcieńczania amoniaku może zostać zainstalowany w okolicach zakładu 
 • Bezwodny amoniak dostarcza firma Yara, a rozcieńczenie wykonuje się w zakładowym systemie rozcieńczania. Następnie roztwór amoniaku przewozi się do fabryki, gdzie wykorzystuje się go do procesu zmniejszania emisji NOx.

Zaleca się kontakt z lokalnym specjalistą ds. kontroli emisji NOx w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących naszych rozwiązań w dziedzinie rozpuszczania amoniaku.

2. Rozwiązania dotyczące amoniaku: Nasze rozwiązania magazynowe są zaprojektowane tak, aby zoptymalizować dostępną przestrzeń magazynową w zakładzie: 

 • Tam, gdzie istnieją ograniczenia wysokości można zainstalować zbiornik poziomy
 • Zbiornik pionowy zapewnia dużą pojemność na małej powierzchni

Nasze rozwiązanie do magazynowania i stosowania roztworu amoniaku: 

 • Jest ono łatwe w obsłudze i wymaga jedynie minimalnego przeszkolenia operatorów, ponieważ jego instalacja i konserwacja jest łatwa. 
 • Pozwala na uniknięcie konieczności użycia złożonego systemu buforów stosowanego często w innych systemach magazynowania
 • Pozwala na minimalizację emisji do powietrza i zapobiega rozlaniu produktu w zakładzie lub w jego okolicach 
 • W razie konieczności, stosuje urządzenie pod ciśnieniem. Rozwiązanie to uwzględnia zmianę ciśnienia spowodowaną rozszerzaniem się / kurczeniem się gazu i ciśnienie pary produktu 
 • Zostało zaprojektowane zgodnie z normą EN-12952-14: 2004