Hybrydowe systemy SNCR/SCR

Ostatnie lata przyniosły rozwój hybrydowych systemów redukcji NOx z zastosowaniem połączenia technologii SCR i SNCR. Systemy hybrydowe zmniejszają zawartość tlenków azotu (NOx) w gazach spalinowych na skutek 2-stopniowego działania: selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR), po której następuje selektywna redukcja

Power plant

Dlaczego system hybrydowy SNCR/SCR?

System hybrydowy może być ciekawą alternatywą dla instalacji pojedynczego systemu SCR. Systemy hybrydowe pomagają w osiągnięciu równowagi pomiędzy nakładami inwestycyjnymi (CAPEX), a kosztami operacyjnymi (OPEX). Jest to szczególnie użyteczne w przypadkach, gdy:

  • Oczekuje się znacznego ograniczenia emisji NOx, ale jednocześnie wymagana jest elastyczność działania
  • Przestrzeń do instalacji katalizatora jest ograniczona
  • Zwiększenie spadku ciśnienia jest krytyczne i prowadzi do większych kosztów operacyjnych i znacznych inwestycji

W takich przypadkach najlepszym wyborem jest system hybrydowy : pozwala on na zmniejszenie rozmiaru instalowanego katalizatora, w ten sposób ograniczając koszty inwestycyjne i problemy związane z przestrzenią na wykonanie instalacji.

Więcej informacji na temat systemów SNCR firmy Yara.

W przypadku pytań dotyczących systemów hybrydowych SCR/SNCR, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami ds. kontroli emisji NOx.

Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
NOx Sales Manager Environmental Solutions Industry & Maritime