Wybór zaufanego partnera do prac z systemem redukcji NOx

Dzięki ponad 200 instalacjom SNCR na całym świecie i 20 latom doświadczenia w redukcji NOx, firma Yara jest partnerem zapewniającym pewność i wiedzę. Naszym celem jest zaproponowanie najlepszego systemu dla Państwa zakładu, aby zmaksymalizować redukcję NOx, zmniejszając jej koszty.

Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
NOx Sales Manager Environmental Solutions Industry & Maritime

System SNCR, SCR czy hybrydowy system SNCR/SCR: Którą technologię wybrać?

Selektywna Redukcja Niekatalityczna (SNCR) i Selektywna Redukcja Katalityczna (SCR) są dwiema najczęściej stosowanymi technologiami wtórnymi do kontroli emisji tlenków azotu.

Zmniejszanie emisji tlenków azotu

Reducing your nitrogen oxides emissions
Reducing your nitrogen oxides emissions

Jako światowy lider w technologii amoniaku i SNCR firma Yara oferuje swoim klientom jedno z najpełniejszych i najskuteczniejszych rozwiązań kontroli emisji NOx w zakładach przemysłowych i energetycznych. Posiadamy rozwiązania ułatwiające zmniejszenie emisji tlenków azotu dla zakładów tworzących nowy system, jak również aktualizujących lub optymalizujących go.