Oczyszczanie gazów spalinowych z NOx w procesie Selektywnej Redukcji Katalitycznej

Technologia Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR) pozwala na zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) dzięki zastosowaniu katalizatora. Technologia SCR pozwala na osiągnięcie redukcji do 95% NOx w procesie spalania, a zatem tym samym może spełnić wymogi przyszłych rygorystycznych przepisów prawnych. Nowe przepisy prawne wejdą w życie w ramach Europejskiej Dyrektywy w Sprawie Emisji Przemysłowych w 2016 roku. Proces SCR stanowi najwydajniejszą technologię, ponieważ zapewnia najlepszy współczynnik konwersji.

Dzięki technologii SCR

Do zapewnienia optymalnego działania systemu SCR potrzebny jest odpowiedni odczynnik i niezawodny dostawca.

Przy wyborze technologii SCR wybór odczynnika jest zasadniczy dla osiągnięcia optymalnej wydajności usuwania NOx.

  • Jakość odczynnika redukującego jest ważna, ponieważ zawartość zanieczyszczań i substancji szkodliwych dla katalizatora powinna być ograniczona do minimum. Producent katalizatora wymaga specyfikacji odczynników, której należy przestrzegać, aby zoptymalizować żywotność katalizatora i spowodować, że będzie ona dłuższa niż wynika to z umownej gwarancji. W firmie Yara zapewniamy klientowi jakość odczynnika odpowiednią dla katalizatora w systemie SCR
  • Ponadto ważny jest wybór niezawodnego dostawcy, który może zapewnić ciągłość dostawy odczynnika w postaci mocznika lub amoniaku. Awaria w dostawie odczynnika spowoduje, że jednostka przetwórcza przestanie działać. Powoduje to przerwę w działalności, ponieważ procesy nie spełniają norm prawnych dotyczących zmniejszania emisji NOx, zawartych w zezwoleniu na lokalizację według Dyrektywy IPPC oraz Dyrektywy w Sprawie Emisji Przemysłowych.
Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
NOx Sales Manager Environmental Solutions Industry & Maritime

Niezawodność i jakość

Zła jakość odczynnika lub nierzetelne dostawy odczynników do zakładu mogą wpływać niekorzystnie na system kontroli emisji NOx

Od ponad 20 lat firma Yara produkuje i dostarcza odczynniki redukujące swoim klientom poprzez gamę produktów NOxCare. Nasza wyjątkowa sieć zakładów produkcyjnych oferuje bezpieczeństwo dostaw, zapewniając ich jakość i niezawodność. Nasze fabryki rozprowadzają mocznik i amoniak na cały świat.

Od prawie dwudziestu lat firma Yara zapewnia odczynniki redukujące i rozwiązania dla operatorów systemów SCR na całym świecie. Firma Yara oferuje swoją wiedzę i może towarzyszyć klientowi na wszystkich etapach wdrażania systemu SCR.

Należy wybrać odczynnik redukujący o wysokiej jakości, aby zapobiec dezaktywacji katalizatora w systemie SCR

Podczas korzystania z systemu SCR ważne jest, aby unikać stosowania zanieczyszczonych odczynników. Zanieczyszczony odczynnik może spowodować dezaktywację katalizatora, dlatego należy upewnić się, że stosowany odczynnik jest dobrej jakości i że został dostarczony oraz był magazynowany w prawidłowy sposób. Dezaktywacja katalizatora może prowadzić do przedwczesnej i kosztownej wymiany systemu SCR do redukcji NOx (tlenków azotu). Firma Yara oferuje produkty opracowane w celu zgodności ze wszystkimi katalizatorami SCR, a właściwości naszych odczynników podlegają kontroli w naszym systemie kontroli jakości. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty ISO 9001, 14001 i 18001.

Wtrysk odczynnika

Dokładne obliczenie ilości wtryskiwanego odczynnika jest kluczem do skutecznego rozwiązania problemu redukcji NOx

Do optymalizacji swojej pracy systemy SCR wymagają równomiernego rozkładu amoniaku i NOx w strumieniu gazów spalinowych. Nierówny rozkład gazu może prowadzić do niewystarczającej redukcji NOx i do znacznego niewykorzystania amoniaku. Jest również ważne, aby określić właściwą dawkę odczynnika redukującego dla wszystkich możliwych konfiguracji procesu. Zazwyczaj wszystkie planowane konfiguracje operacyjne są znane przed zaprojektowaniem i opracowaniem danego systemu SCR.

Zapobieganie niewykorzystaniu amoniaku przez stosowanie odpowiedniej temperatury i odpowiedniego wstrzykiwania amoniaku

Niewykorzystanie amoniaku jest terminem przemysłowym opisującym sytuację przepływu amoniaku przez katalizator systemu SCR bez wejścia w reakcję z gazami NOx. Sytuacja ta może mieć miejsce, jeśli: 

  • Zastosuje się zbyt dużą dawkę amoniaku 
  • Stopień jednorodności mieszaniny powyżej katalizatora nie jest wystarczający (nieregularny rozkład amoniaku i NOx) 
  • Temperatury są zbyt niskie do zapewnienia wystarczającej aktywności katalizatora lub katalizator jest całkowicie lub częściowo zdezaktywowany na skutek zniszczenia

Niewykorzystanie amoniaku powoduje niepotrzebne koszty eksploatacji systemu SCR i nie jest korzystne dla środowiska. Dzięki doświadczeniu firmy Yara możemy zapobiec niewykorzystaniu amoniaku.

Ograniczanie kosztów

Firma Yara: ekspert w opłacalnych i niezawodnych działaniach systemów SCR

Nasze odczynniki do redukcji NOx, sprzedawane pod nazwą NOxCare charakteryzują się najwyższą jakością. Zdecydowaną większość naszego amoniaku produkuje się z gazu ziemnego, co jest uważane za czystszy proces. Dostarczamy wybrany odczynnik redukujący z naszej sieci fabryk, co zapewnia niezawodność dostaw. Wybór firmy Yara jest gwarancją niezawodności oraz jakości.

Czy chcą Państwo obniżyć koszty operacyjne związane z odczynnikiem do systemu SCR?

Wybór odczynnika redukującego, jego dawki i sposobu wtryskiwania mają znaczący wpływ ekonomiczny na koszt działania systemu SCR. Nasi specjaliści zapewniają doradztwo i odpowiednią pomoc techniczną w celu umożliwienia opłacalnego działania instalacji SCR. Ważne jest, aby dokładnie obliczyć i dopasować dozowanie i przepływ tak, żeby umożliwić stosowanie jedynie niezbędnej ilości odczynnika redukującego. Dzięki naszej pomocy i informacji można zoptymalizować koszty odczynników w postaci amoniaku i mocznika.

Aby uzyskać informacje dotyczące stosowania i optymalizacji systemu SCR poprzez użycie właściwego odczynnika należy skontaktować się z naszymi specjalistami.

Przy wyborze technologii zmniejszania emisji NOx, należy również rozważyć wykonalność i koszt technologii SNCR. Koszt inwestycyjny dla systemu SNCR jest znacznie niższy niż dla pełnego systemu SCR, a jego skuteczność może okazać się wystarczająca dla potrzeb danego zakładu.

Więcej informacji na temat systemów SNCR firmy Yara do zmniejszania emisji NOx.