Redukcja NOx przy pomocy systemu SNCR firmy Yara: wydajna technologia o niskich kosztach inwestycji

Technologia redukcji niekatalitycznej (SNCR) jest metodą zmniejszania emisji tlenków azotu (NOx) przez wtryskiwanie odczynnika bezpośrednio nad miejscem spalania, gdzie temperatura wynosi od 850 do 1050°C. Technologia SNCR jest powszechnie stosowana w cementowniach, spalarniach odpadów, kotłach na biomasę i kotłach na paliwa konwencjonalne.

System SNCR firmy Yara jest opłacalny i wysokowydajny.

Kluczowe parametry skutecznego działania opłacalnej technologii SNCR obejmują:

  • Konstrukcję i działanie wtryskiwaczy
  • Optymalizację i zaprogramowanie sterowników
  • Umiejscowienie punktów wtryskiwania
  • Okno temperaturowe w punkcie wtryskiwania
  • Wybór odczynnika
  • Możliwy czas retencji

Dzięki systemom SNCR zainstalowanym w ponad 270 obiektach na całym świecie firma Yara projektuje i optymalizuje coraz wydajniejsze instalacje SNCR dla swoich klientów.

W optymalnych warunkach przeprowadzania procesu stosując technologię SNCR firmy Yara można usunąć do 80% NOx.

Firma Yara jest światowym liderem w produkcji i montażu systemów SNCR

W październiku 2011 roku firma Yara nabyła firmę Petro Miljö, lidera w technologii SNCR z ponad 200 systemami zainstalowanymi na całym świecie. Firma Yara zmieniła nazwę tego przedsiębiorstwa, zachowując zespół specjalistów posiadających głęboką wiedzę na temat procesów redukcji emisji NOx oraz potrzeb klientów w specyficznych branżach jak: cementownie, spalarnie odpadów, przemysł szklarski oraz energetyka i ciepłownictwo wykorzystujące kotły na paliwa odnawialne lub konwencjonalne.

Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
NOx Sales Manager Environmental Solutions Industry & Maritime
Why choose SNCR?

Dlaczego system SNCR?

Koszt technologii redukcji niekatalitycznej (SNCR) jest bardzo niski w porównaniu do kosztu technologii SCR (Selektywnej Redukcji Katalitycznej). Ponadto system SNCR można zainstalować w danym zakładzie w ciągu kilku dni, ponieważ cały system został zaprojektowany w postaci prefabrykowanych modułów i przetestowano go wstępnie w naszych warsztatach.

Wydajność systemu SNCR

System SNCR firmy Yara jest oparty na montażu wysokowydajnych modułów, które można dostosować tak, że proces kontroli emisji NOx spełnia wymagania odpowiednich norm prawnych np. – Dyrektywy IPPC lub Dyrektywy w Sprawie Emisji Przemysłowych.

Instalujemy systemy „pod klucz” oparte na standardowych lub specjalnie zaprojektowanych modułach. Firma Yara może również współpracować z klientem w celu optymalizacji, zmian lub aktualizacji w już istniejących systemach tak, aby dokładnie odpowiadały one potrzebom klienta.

Dzięki umiejętnościom i długoletniemu doświadczeniu w firmie Yara osiągnięto optymalną wydajność całego systemu SNCR, głównie poprzez programowanie procesu oraz dobór wtryskiwaczy tak, aby pozwalały one na osiągnięcie wysokiego stopnia redukcji NOx.

Technologia SNCR firmy Yara zapewnia:

  • Osiągnięcie w spalarniach odpadów maksymalnej ilości NOx wynoszącej 80 mg/Nm3 NOx 
  • Redukcję 80% NOx w suchych procesach produkcji klinkieru w cementowniach. 
  • Zmniejszenie emisji NOx w kotłach o około 60%

Nasz zespół może zorganizować kilkudniowe badania z użyciem specjalnej instalacji testowej w zakładzie klienta w dowolnym miejscu na świecie. Doświadczenie firmy Yara w tej dziedzinie jest bardzo ważne: gwarantuje ono poziom emisji NOx, określony stopień wykorzystania NH3 i określone zużycie odczynnika dla każdego konkretnego projektu.

Studium przypadku 14 cementowni (artykuły po angielsku)