Mocznik w zmniejszaniu emisji NOx

Mocznik jest ważnym surowcem dla przemysłu chemicznego. Jest on powszechnie stosowany w układach kontroli emisji NOx w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx).

Firma Yara jest wiodącym producentem mocznika na świecie i już od wielu lat zaopatruje swoich klientów w mocznik, w tym mocznik stosowany do zmniejszania emisji NOx: 

 • W systemach SNCR mocznik jest często odczynnikiem redukującym wybieranym z przyczyn bezpieczeństwa. Jednak jest on mniej skuteczny niż amoniak, ponieważ przed rozpoczęciem procesu redukcji NOx mocznik musi zostać przekształcony do amoniaku.
 • Oferujemy mocznik w postaci stałej, zazwyczaj do rozcieńczania w zakładzie lub mocznik w roztworach o różnych stężeniach.

Dlaczego wybrać mocznik jako odczynnik do kontroli emisji NOx:

 • Można chcieć wybrać mocznik ze względów bezpieczeństwa. Stwarza on mniej ryzyka w miejscu pracy i nie wymaga żadnego specjalnego przeszkolenia, w przeciwieństwie do amoniaku
 • Mocznik nie jest niebezpieczny. Jest on stabilny, nielotny, niepalny i niewybuchowy
 • Mocznik można bezpiecznie przewozić, magazynować i użytkować bez konieczności odbycia specjalnych szkoleń.

Istnieją jednak niedogodności związane z zastosowaniem mocznika jako odczynnika redukującego w kontroli emisji NOx:

 • Mocznik może prowadzić do dodatkowej emisji tlenków azotu oraz tlenku węgla, które są szkodliwymi gazami
 • Mocznik jest mniej skuteczny od amoniaku w redukcji NOx
 • Istnieje zwiększone prawdopodobieństwo zanieczyszczenia i korozji urządzeń umieszczonych w ciągu technologicznym za miejscem wtryskiwania
 • Wycieki roztworu mocznika powodują powstawanie białego osadu soli, co sprawia, że urządzenia wyglądają na zużyte
 • Po zmieszaniu z twardą wodą mocznik i płatki mogą zablokować system kontroli NOx
 • Mocznik w stanie stałym powinno się dostarczać i utrzymywać w temperaturze wystarczającej do zapobieżenia jego krystalizacji. Temperatura krystalizacji zależy od stężenia mocznika. Na przykład mocznik o stężeniu 40% krystalizuje w temperaturze 0°C.

Niezawodność dostawy

Firma Yara zapewnia ciągłość dostaw, ponieważ jest największym dostawcą mocznika w Europie. Posiadamy liczne zakłady produkcyjne – i dlatego wpływ nieprzewidzianych przestojów w zakładach jest u nas mniejszy. Zatem firma Yara oferuje wyjątkowe bezpieczeństwo dostaw. Nasze fabryki na całym świecie zapewniają ciągłość dostaw rezerwowych.

Posługujemy się systemem transportu łączącym różne środki transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego i obsługujemy kilka terminali do tymczasowego magazynowania produktów. Środki transportu dla roztworów mocznika to:

 • Ciężarówki (mocznik w stanie stałym zapakowany w worki) / ciężarówki silosowe (mocznik luzem)
 • Pojemniki (mocznik w stanie stałym zapakowany w worki lub luzem)
 • Platformy do przewożenia (mocznik w stanie stałym zapakowany w worki lub luzem)
 • Statki / barki (mocznik w stanie stałym zapakowany w worki lub luzem)

Współpracujemy z wiarygodnymi i doświadczonymi operatorami logistycznymi zapewniającymi optymalną redukcję kosztów

Nasi eksperci do spraw kontroli NOx mogą zapewnić pomoc i doradztwo dopasowane do potrzeb mające na celu upewnienie się, że dany system SNCR stosujący mocznik jest opłacalny i spełnia wszystkie niezbędne wymagania.

Istnieje możliwość kontaktu z naszym specjalistą i uzyskania większej ilości informacji na temat niezawodnych dostaw mocznika lub zapoznania się z materiałami dotyczącymi zapobiegania tworzeniu się osadu podczas stosowania mocznika w urządzeniach SNCR.

Rozwiązanie antyosadowe

Rozwiązanie problemów związanych z powstawaniem osadów na skutek stosowania mocznika jako reagenta w systemach SNCR.

Niektóre systemy SNRC wykorzystujące mocznik wymagają przed wtryskiem rozcieńczenia mocznika wodą. Jeśli mocznik jest stosowany razem z twardą wodą, mogą wystąpić problemy rozwarstwiania lub zatykania się dysz wtryskowych, co powoduje przerwanie procesu. W firmie Yara opracowano rozwiązanie antyosadowe NOxCare mające na celu wyeliminowanie problemów pojawiających się w systemie SNCR kontroli emisji NOx.

Doświadczenie firmy Yara

Firma Yara jest jednym z największych producentów mocznika na świecie, oferującym bezpieczeństwo i niezrównaną niezawodność dostaw pochodzących z zakładów produkcyjnych na całym świecie. Nasi eksperci do spraw kontroli emisji NOx mogą zapewnić pomoc techniczną i doradztwo mające na celu upewnienie się, że kontrola emisji NOx w systemie SNCR stosująca mocznik jest skuteczna i spełnia wszystkie wymogi specyfikacji klienta. Firma Yara dostarcza wybrane odczynniki ze swojej sieci fabryk na całym świecie, zapewniając stałą alternatywę dostaw.

Agnieszka Maculewicz - Jung
Agnieszka Maculewicz - Jung
Air1 Business Manager Poland