Bezwodny amoniak do kontroli emisji NOx

Bezwodny amoniak można stosować bezpośrednio w systemach SNCR i SCR w stanie gazowym (najczęściej) lub ciekłym. Zazwyczaj bezwodny amoniak magazynuje się pod ciśnieniem (5-10 barów), ale można go również magazynować pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze -33°C.

Firma Yara jest światowym liderem w dziedzinie produkcji i bezpiecznego transportu różnych form amoniaku. Firma Yara ma na całym świecie szereg fabryk zaopatrujących jej klientów.

Firma Yara pomaga w przeprowadzeniu w zakładzie szkoleń dla personelu dotyczących zasad bezpieczeństwa i obowiązków wynikających z prawodawstwa dotyczącego stosowania i magazynowania amoniaku. Firma Yara posiada ponad stuletnie doświadczenie w produkcji i transporcie bezwodnego amoniaku, dzielimy się naszym doświadczeniem na temat pracy z bezwodnym amoniakiem, tak aby amoniak stał się bezpiecznym wyborem.

Szczegółowe pytania dotyczące amoniaku można zadać naszym specjalistom ds. kontroli emisji NOx.

Tam, gdzie jest to możliwe, firma Yara zaleca stosowanie amoniaku do kontroli emisji NOx.

Dlaczego bezwodny amoniak?

Stosowanie bezwodnego amoniaku ma więcej zalet niż stosowanie roztworów amoniaku i mocznika tam, gdzie wymagane jest większe ograniczenie emisji NOx. Przy prawidłowym magazynowaniu, transporcie i wiedzy na temat właściwości amoniaku ten odczynnik może być stosowany bez ryzyka przekształcenia NOx w systemie SCR w azot i wodę. Zalety bezwodnego amoniaku obejmują między innymi następujące aspekty:

  • Bezwodny amoniak zawiera 100% odczynnika i dlatego zapewnia większą skuteczność i niższy koszt transportu
  • Mniejsze powstawanie tlenku azotu i tlenku węgla
  • W systemach SNCR w wysokich temperaturach wykazuje większą skuteczność niż mocznik
  • Jest związany z mniejszym zanieczyszczeniem i korozją układu wtryskującego.

Bezpieczne i niezawodne dostawy

Możemy przewieźć bezwodny amoniak do dowolnego miejsca na świecie używając:

  • Samochodów-cystern
  • Pociągów towarowych
  • Statków / barek

Istnieje możliwość zadania szczegółowych pytań dotyczących amoniaku naszym specjalistom ds. kontroli emisji NOx.

Bezpieczne stosowanie bezwodnego amoniaku używanego do kontroli emisji NOx: Więcej informacji na temat, jak firma Yara może pomóc w bezpiecznym stosowaniu bezwodnego amoniaku.

Agnieszka Maculewicz - Jung
Agnieszka Maculewicz - Jung
Air1 Business Manager Poland