Roztwór amoniaku

Roztwór amoniaku (lub woda amoniakalna) powstaje w wyniku rozpuszczenia gazowego amoniaku w wodzie. Ten roztwór można stosować bezpośrednio w systemach SNCR i SCR.

Roztwór amoniaku jest bezpieczniejszy niż amoniak bezwodny, ponieważ ciśnienie pary w obecności wody znacznie się zmniejsza. W warunkach prawidłowego magazynowania i prawidłowego transportu odczynnik może być bezpiecznie stosowany w zmniejszaniu emisji NOx. Firma Yara wytwarza i dostarcza amoniak na całym świecie już od ponad stu lat.

Tam, gdzie jest to możliwe, firma Yara zaleca stosowanie do kontroli emisji NOx roztworu amoniaku.

Dlaczego roztwory amoniaku?

Roztwory amoniaku firmy Yara mogą zaspokajać lepiej potrzeby klientów z następujących przyczyn:

 • Roztwory amoniaku firmy Yara mogą zaspokajać lepiej potrzeby klientów z następujących przyczyn:
 • Mają większą skuteczność niż mocznik i stwarzają mniejszy poziom zagrożenia niż amoniak bezwodny, stanowią zatem dobry kompromis
 • Ryzyko związane z transportem, magazynowaniem i stosowaniem roztworu amoniaku jest mniejsze niż w przypadku bezwodnego amoniaku. Ponieważ amoniak jest rozpuszczony w wodzie jego ciśnienie pary jest zmniejszone, co pozwala na magazynowanie go w temperaturze otoczenia i przy ciśnieniu atmosferycznym
 • W porównaniu do wodnych roztworów mocznika roztwory amoniaku mają lepsze właściwości dotyczące ich transportu i magazynowania. Roztwór amoniaku NOxCare o stężeniu 25% zawiera 9,5% więcej azotu niż roztwór mocznika NOxCare o stężeniu 40%
 • Jeśli wymagane jest większe ograniczenie emisji NOx, amoniak wykazuje szereg zalet w porównaniu do mocznika:

np.:

 • Powoduje mniej reakcji wtórnych, w których powstają tlenki azotu i tlenek węgla
 • W systemach SNCR w wysokich temperaturach wykazuje większą skuteczność niż mocznik
 • Jest związany z mniejszym ryzykiem zabrudzenia i korozji przy wstrzykiwaniu w dolnej części instalacji
 • Wyciek roztworu mocznika prowadzi do powstawania białych osadów solnych i sprawia, że urządzenia wydają się zużyte. Tego problemu można uniknąć stosując roztwór amoniaku.

Bezpieczne i niezawodne dostawy

Dostarczamy roztwory amoniaku do zakładów w dowolnym miejscu na świecie korzystając z:

 • Transportu drogowego (w cysternach)
 • Transportu kolejowego (w wagonach towarowych)
 • Żeglugi śródlądowej / (na statkach / barkach)

Szczegółowe pytania dotyczące roztworów amoniaku firmy Yara można zadać naszym specjalistom ds. kontroli emisji NOx.

Telemetria i bezpieczne magazynowanie roztworów amoniaku stosowanych do redukcji NOx

Dla zapewnienia spokoju klienta firma Yara może zainstalować w jednostce przechowalniczej urządzenie telemetryczne. Dzięki systemowi telemetrycznemu firmy Yara zapasy odczynnika są kontrolowane zdalnie w rzeczywistym czasie. Firma Yara odpowiada za utrzymanie zapasów amoniaku na poziomie zgodnym z decyzją klienta.

Pytania związane z telemetrią można zadawać naszym specjalistom ds. kontroli emisji NOx.

Więcej informacji na temat rozwiązań firmy Yara dotyczących bezpiecznego magazynowania i optymalizacji wykorzystania roztworów amoniaku.

Agnieszka Maculewicz - Jung
Agnieszka Maculewicz - Jung
Air1 Business Manager Poland