Przy tworzeniu nowego systemu kontroli emisji NOx można wybrać pomiędzy technologią SNCR, a SCR

eśli istnieje potrzeba zmniejszenia emisji NOx w już istniejącym zakładzie, w którym nie zainstalowano jeszcze systemu kontroli emisji NOx, firma Yara może pomóc w ocenie, która technika będzie najlepsza, biorąc pod uwagę: 

 • Proces spalania
 • Parametry operacyjne 
 • Poziom NOx w kanałach dymowych 
 • Poziom redukcji NOx, który powinno się osiągnąć zgodnie z rozporządzeniem IPPC oraz Dyrektywy w Sprawie Emisji Przemysłowych.

Oprócz porad dotyczących rodzaju odczynnika do redukcji NOx najlepiej pasującego do danego procesu, firma Yara może pomóc w decyzji, która technologia: SNCR, SCR czy technologia hybrydowa najlepiej pasuje do potrzeb klienta w zakresie redukcji NOx.

Piotr Wysocki
Piotr Wysocki
NOx Sales Manager Environmental Solutions Industry & Maritime

Podczas tworzenia systemu do redukcji NOx można wybrać pomiędzy technologią SNCR i SCR

Wtórne pomiary w celu kontroli emisji tlenków azotu (NOx) z zakładów przemysłowych można przeprowadzić stosując metodę SNCR (Selektywnej Redukcji Niekatalitycznej) lub SCR (Selektywnej Redukcji Katalitycznej). SNCR i SCR to technologie stosowane do kontroli emisji NOx. Jednak wybór odpowiedniego rozwiązania nie zawsze jest łatwy.

Jeśli istnieje potrzeba zmniejszenia emisji NOx w już istniejącym zakładzie, w którym nie zainstalowano jeszcze systemu kontroli emisji NOx, firma Yara może pomóc w ocenie, która technika będzie najlepsza, biorąc pod uwagę proces spalania, parametry operacyjne poziomu NOx w kanałach dymowych i pożądany poziom redukcji NOx.

Na podstawie oceny technicznej zakładu i po uwzględnieniu kosztów CAPEX i OPEX nasi specjaliści mogą zaprojektować, stworzyć i zainstalować dla klienta system SNCR, SCR lub zindywidualizowany system hybrydowy. Możemy również poradzić rodzaj odczynnika do redukcji.

Jako światowy lider posiadający ponad 200 instalacji, firma Yara jest idealnym partnerem w wyposażaniu zakładów przemysłowych wymagających systemów kontroli emisji NOx SNCR lub hybrydowego SNCR /SCR.

Więcej informacji można uzyskać u naszych specjalistów

Więcej informacji na temat różnych rodzajów odczynników stosowanych w systemach SNCR i SCR, jak również na temat ich szczególnych wymagań dotyczących przechowywania i transportu.

Ograniczenie kosztów i zwiększenie wydajności systemu

Czy Państwa koszty operacyjne wzrastają podczas stosowania systemu do kontroli emisji NOx? Może to być skutkiem:

 • Nadmiernego zużycia odczynnika do redukcji NOx
 • Nieskutecznego usuwania gazów spalinowych
 • Częstej potrzeby wykonywania prac konserwacyjnych i stosowania części zamiennych. 

Niezależnie od powziętej strategii usuwania NOx możemy sprostać wszelkim wyzwaniom. Firma Yara może pomóc w ocenie procesu redukcji NOx i doradzić w kwestii zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności instalacji.

Poprzez pomiar spalania oraz emisji gazów spalinowych i NOx w systemie redukcji NOx

Nasi specjaliści ocenią Państwa obecny system i zanalizują spalanie oraz poziom redukcji NOx. Przenośne urządzenie pomiarowe pozwoli im na:

 • Zbieranie informacji o procesie spalania
 • Ocenę poziomu emisji i przepływu w kanale dymowym 
 • Zastosowanie tymczasowych działań korygujących w istniejącym systemie usuwania NOx.

Pozwoli to na ustalenie najlepszej strategii wdrażania, takiej, aby system niezawodnie spełniał wymagania w zakresie zmniejszenia ilości NOx lub spadku kosztów działań.

Na podstawie symulacji oraz wyników ich oceny specjaliści z firmy Yara są w stanie zoptymalizować istniejący system redukcji tlenków azotu. Poziom emisji NOx zostanie skutecznie obniżony, a nawet możliwa jest gwarancja określonego stopnia zmniejszenia emisji. Zużycie odczynnika do redukcji NOx zostanie zoptymalizowane tak, aby zapewnić maksymalną wydajność bez nadmiaru wstrzykiwanego odczynnika, co pozwoli na ograniczenie jego kosztów.

W przypadku zainteresowania analizą kontroli technicznej w celu optymalizacji redukcji NOx proszę kontaktować się z naszymi specjalistami ds. redukcji NOx.

Więcej informacji na temat systemu SNCR oraz SCR.

Więcej informacji na temat odczynników do redukcji NOx: bezwodnego amoniaku, roztworu amoniaku i roztworu mocznika.

Aktualizacja systemu kontroli emisji NOx w celu optymalizacji kosztów i spełnienia nowych norm prawnych

Ponieważ nowe normy dotyczące emisji NOx zmieniają się, może okazać się, że obecne sposoby redukcji NOx stosowane w zakładzie nie odpowiadają tym zmianom prawnym. Od 2016 roku będzie realizowana Dyrektywa w Sprawie Emisji Przemysłowych.

Być może zainstalowali Państwo urządzenia do kontroli emisji NOx, które nie spełniają nowych norm? Być może doświadczają Państwo problemów w uzyskaniu części zamiennych do swojego systemu lub części podrożały? Te problemy można rozwiązać aktualizując obecny system do najnowszych technologii.

Firma Yara jest światowym liderem w dziedzinie instalacji SNCR. Możemy ocenić i zmierzyć zdolność systemów do redukowania NOx, a następnie zalecić sposób aktualizacji systemu, który poprawi jego wydajność. Aktualizacja systemu oznacza:

 • Wymianę lub ulepszenie części oryginalnego urządzenia w celu optymalizacji przepływu odczynnika redukującego
 • Aktualizację programów komputerowych w celu poprawy funkcjonalności systemu
 • Wymianę układów elektronicznych, które nie są już produkowane przez pierwotnego wytwórcę na nowe technologie

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontroli technicznej i ewentualnej aktualizacji systemu zmniejszania emisji NOx, można skontaktować się z naszymi specjalistami ds. technologii zmniejszania emisji NOx.

Zakłady produkcyjne firmy Yara w Europie

Yara Porsgrunn
 • Porsgrunn, Norwegia
 • Hawr, Francja
 • Sluiskil, Holandia
 • Ferrara, Włochy
 • Brunsbüttel, Niemcy