Niedobór miedzi pogorszony przez

  • Gleby organiczne
  • Gleby wapienne
  • Gleby piaszczyste
  • Wysokie dawki azotu

Miedź jest istotny dla

  • Zdrowe, zielone liście
  • Lepszy plon