Niedobór wapnia/ wewnętrzne brązowienie pogorszony przez

 • Gleby kwaśne
 • Gleby piaszczyste lub lekkie (wymywanie)
 • Gleby kwaśne, torfowe
 • Gleby bogate w sód
 • Gleby bogate w glin
 • Warunki suszy
 • Owoce bogate w azot lub potas
 • Duże owoce

Wapń jest istotny dla

 • Zdrowe, zielone liście
 • Lepsza wydajność i jakość plonu
 • Lepsza możliwość przechowywania bulw