Niedobór molibdenu pogorszony przez

  • Gleby kwaśne
  • Niskie pH
  • Niski poziom materii organicznej w glebie

Molibden jest istotny dla

  • Uczestniczy w metabolizmie azotu i syntezie chlorofilu
  • Korzystny dla wzrostu i wydajności plonu