Czynniki zmniejszające występowania stłuczeń wewnętrznych ziemniaka

Stłuczenia wewnętrzne bulw ziemniaka są poważnym problemem w przemyśle ziemniaczanym, są również podstawowym powodem do reklamacji i strat ekonomicznych w przemyśle. Właściwe odżywienie roślin przed zbiorem może zminimalizować ryzyko występowania stłuczeń bulw. Potas, wapń, magnez i bor mają wpływ na zmniejszenie tego czynnika.

Potas

Potas wpływa redukująco na występowanie stłuczeń wewnętrznych, większy poziom potasu wpływa na zmniejszenie poziomu stłuczeń. Angielskie doświadczenia wykazały zależność pomiędzy zawartością potasu i występowaniem stłuczeń wewnętrznych niezależnie od odmiany ziemniaków.

Doświadczenia z Wielkiej Brytanii wskazują na wpływ dawki i formy potasu na stłuczenia wewnętrzne niezależnie od odmian.

Forma potasu jest również istotna, siarczan potasu (SOP) może powodować większy udział bulw ze stłuczeniami w porównaniu z chlorkiem potasu (MOP), w przypadku którego produkowane są bulwy o większej ilości suchej masy.

Wapń

Wysoki poziom wapnia w bulwach redukuje możliwość wystąpienia stłuczeń wewnętrznych podczas zbioru i późniejszego transportu. Odmiany różnią się pod względem ilości pobranego wapnia, jednakże stosowanie saletry wapniowej minimalizuje zniszczenia przez stłuczenia, które w przypadku niektórych odmianach mogą być zredukowane o połowę.

Doświadczenie przeprowadzone w USA wskazuje na to, że nawożenie saletrą wapniową w porównaniu z saletrą amonową wpływa na zwiększenie poziomu wapnia w bulwach, niezależnie od odmian.

Inne czynności wpływające na ograniczenie stłuczeń wewnętrznych bulw ziemniaka

Producent może wpłynąć na jakość bulw poprzez:

  • Dokonanie wyboru odpowiedniej odmiany, aby sprostać zapotrzebowaniu na produkcję suchej masy
  • Zbiór bulw o odpowiedniej dojrzałości, aby zmniejszyć możliwość uszkodzeń mechanicznych
  • Dążenie do zmniejszenia uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru i podziału na frakcji
  • Dobór nawadniania celem zmaksymalizowania cech jakościowych
  • Kontrolowanie temperatury i wilgotności podczas przechowywania
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych