Czynniki wpływające na zawartość i jakość skrobi w bulwach ziemniaków

Ziemniaki są jednym z ważniejszych światowych surowców skrobi. Wybór odmiany stanowi podstawę. Dla przemysłu skrobiowego wymagana jest zawartość skrobi powyżej 13%, tyczy się to Polski, ale również Niemiec. Im większa zawartość skrobi tym mniejszy odpad w produkcji.

Nawożenie roślin a zawartość skrobi w bulwach ziemniaków

Azot

Azot jest składnikiem pokarmowym bezpośrednio wpływającym na wzrost roślin, jednak w klimacie umiarkowanym dodatkowe dawki azotu w późnych fazach wzrostu podtrzymają wzrost roślin, opóźniają dojrzewanie i mogą zmniejszać zawartość skrobi. W taki sposób azot może wpłynąć na zmniejszenie jakości ziemniaków przeznaczonych do przemysłu.

Doświadczenia wykazują wpływ późnych dawek azotu na zmniejszenie zawartości skrobi w bulwach.

Fosfor

Nawożenie fosforem może spowodować zwiększenie jakości skrobi. Przy zwiększającej się koncentracji P w bulwach lepkość skrobi skleikowanej również wzrasta dzięki czemu spada temperatura kleikowania skrobi.

Duńskie doświadczenia wykazały korelację pomiędzy zawartością fosforu w bulwach i jakością skrobi mierzoną przez jej lepkość.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych