Czynniki wpływające na zawartość suchej masy w bulwach

Zawartość suchej masy w bulwach ziemniaków jest istotna niezależnie od kierunku ich produkcji. Bulwy o zawartości suchej masy powyżej 18-20% są bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne oraz z łatwością ulegają rozsypaniu podczas gotowania. W przetwórstwie wysoka zawartość suchej masy jest wskazana, aby osiągnąć dobry kolor smażenia i zazwyczaj mieści się w przedziale 20-25%. Azot, potas i magnez wpływają na zawartość suchej masy w bulwach ziemniaków.

Nawożenie roślin a zawartość suchej masy

Azot

Azot jest podstawowym składnikiem stymulującym wzrost roślin. W klimacie umiarkowanym nadwyżki dawek w późnych fazach wzrostu roślin utrzymają rośliny w intensywnym wzroście opóźniając tym samym dojrzałość bulw oraz zmniejszając zawartość skrobi i suchej masy przez co zmniejszają jakość plonu.

Doświadczenia norweskie wykazały, że zbyt duża dawka azotu aplikowanego w późnych fazach wzrostu może zmniejszyć zawartość suchej masy w bulwach.

Zbyt silny wzrost roślin w późnych fazach wzrostu przy niskich temperaturach może spowodować dużą liczbę bulw ponadwymiarowych oraz spowodować pęknięcia wewnątrz bulwy.

Potas

Forma stosowanego potasu ma wpływ na poziom suchej masy w bulwach. Siarczan potasu może zwiększyć zawartość suchej masy bardziej niż chlorek potasu. Dlatego forma siarczanowa jest preferowana w przypadku ziemniaków do przetwórstwa. Generalnie forma chlorkowa wpływa negatywnie na zawartość suchej masy w bulwach ziemniaków.

Duńskie doświadczenia wykazały większą zawartość suchej masy przy aplikacji formy siarczanowej potasu (SOP) w stosunku do formy chlorkowej (MOP).

Magnez

Niski poziom magnezu redukuje zawartość skrobi w bulwach ziemniaków. Doświadczenia wykazały pozytywny wpływ magnezu na zawartość suchej masy w bulwach oraz ciężar właściwy suchej masy. Holenderskie doświadczenia wykazały ścisłą korelację pomiędzy zawartością magnezu a zawartością suchej masy w bulwach ziemniaków.

 

Inne czynniki wpływające na wzrost zawartości suchej masy w bulwach ziemniaków

Producent może wpłynąć na poziom zawartości suchej masy w bulwach ziemniaków poprzez:

  • Odpowiedni dobór odmian, których zawartość suchej masy jest w stanie sprostać wymaganiom rynku
  • Odpowiedni dobór sadzeniaków wysokiej jakości o małym ryzyku porażenia przez choroby
  • Unikanie sadzenia ziemniaków na polach, gdzie występują niekorzystne czynniki takie jak słabe odwodnienie lub małe możliwości zatrzymywania wody
  • Stosowanie efektywnej ochrony plantacji przed chorobami
  • Planowanie nawadniania w taki sposób by uzyskać maksymalną jakość plonu
  • Wczesny zbór bulw celem minimalizacji występowania późniejszych chorób oraz pogorszenia się jakości bulw
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych

Zalecenia Yara dotyczące uzyskania ziemniaków o optymalnych właściwościach jakościowych